Tommy Johansson

Reporter

6 okt 2022

Gettyimages

Foto

6 okt 2022

6 okt 2022

SKR vill förenkla rekrytering av familjehem – uppmanar till höjd ersättning

Det måste bli enklare för kommuner att rekrytera lämpliga familjehem. Det menar Sveriges kommuner och regioner (SKR) som nu presenterar nya rekommendationer om villkor och ersättning till familjehem.

Tommy Johansson

Reporter

6 okt 2022

Gettyimages

Foto

6 okt 2022

6 okt 2022

Det var i början av sommaren som SKR:s förbundsstyrelse beslutade om nya rekommendationer till kommuner om ersättningar och villkor vid familjehemsvård. Beslutet har nu, i början av oktober, presenterats på SKR:s sajt.

Rekommendationerna är generella, precis som tidigare, och är att betrakta som stöd när en kommun tar fram sina lokala riktlinjer.

SKR rekommenderar bland annat att arvodet ska vara detsamma för alla mellan 0-19 år, tillskillnad från tidigare då  arvodesnivån skiljde sig mellan två åldersklasser – lägre för barn mellan 0-12 år och högre för barn mellan 13-19 år.

LÄS OCKSÅ >>> Komplext pussel att matcha barn med rätt familjehem

Sett till just arvodesnivån rekommenderar SKR en höjning av grundarvodet på 2991 kronor jämfört med 2020 års nivå. Det skulle innebära en ny grundnivå på 11 237 kronor (8246 kronor för 2020).

SKR har också förtydligat vad kommunerna ska uppmärksamma i förhållande till olika förmåner i socialförsäkringen. Det gäller både vid placering i familjehem och när insatsen familjehem ges med stöd av LSS.

LÄS OCKSÅ >>> Familjen Johansson matchades rätt – till sist

LÄS OCKSÅ >>> Vårdnadsöverflyttning – en väg till trygghet för utsatta barn

Läs mer

Krönika
31 mar 2023

Krönika: En anledning god som någon att kliva ur sängen varje morgon

Vad är det som gör livet värt att leva och vem är personen som stir...

Nyheter
29 mar 2023

Nytt dataspel ska lära barn om sina rättigheter – tar avstamp från Barnkonventionen

Ett tryggt sammanhang där barn får träna sig i att bemöta vuxna och...

Debatt
29 mar 2023

Debatt: Det behövs ett nationellt kunskapscentrum för elevhälsa

Tiden för förändring är nu, menar kuratorn Johan Olsson, som med ut...

Läs även

Nyheter
29 mar 2023

Nytt dataspel ska lära barn om sina rättigheter – tar avstamp från Barnkonventionen

Ett tryggt sammanhang där barn får träna sig i att bemöta vuxna och...

Nyheter
15 mar 2023

Nationellt centrum för kvinnofrid tar uppmärksammad LSS-fråga vidare

Att FREDA-kortfrågor och AKK används i låg utsträckning i möte med ...

Nyheter
10 mar 2023

Nytt lagförslag från regeringen – så vill man stärka skyddet för socialsekreterare

Regeringen har lagt fram ett nytt lagförslag om att stärka det stra...

Nyheter
24 feb 2023

Duon bakom Ångestpodden till riksdagen efter uppmärksammat initiativ

Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg som driver Ångestpodden tillsam...

Nyheter
23 feb 2023

Ny podd från SOS Barnbyar belyser brister i stöd till utsatt grupp

För att uppmärksamma svårigheterna som många unga möter när de lämn...

Nyheter
13 feb 2023

Stadsmissionen kräver åtgärder från regeringen för att motverka hemlöshet

Rapporten ”Hemlös 2023”, som nyligen presenterades av Sveriges Stad...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.