Tommy Johansson

Reporter

6 okt 2022

Gettyimages

Foto

6 okt 2022

6 okt 2022

SKR vill förenkla rekrytering av familjehem – uppmanar till höjd ersättning

Det måste bli enklare för kommuner att rekrytera lämpliga familjehem. Det menar Sveriges kommuner och regioner (SKR) som nu presenterar nya rekommendationer om villkor och ersättning till familjehem.

Tommy Johansson

Reporter

6 okt 2022

Gettyimages

Foto

6 okt 2022

6 okt 2022

Det var i början av sommaren som SKR:s förbundsstyrelse beslutade om nya rekommendationer till kommuner om ersättningar och villkor vid familjehemsvård. Beslutet har nu, i början av oktober, presenterats på SKR:s sajt.

Rekommendationerna är generella, precis som tidigare, och är att betrakta som stöd när en kommun tar fram sina lokala riktlinjer.

SKR rekommenderar bland annat att arvodet ska vara detsamma för alla mellan 0-19 år, tillskillnad från tidigare då  arvodesnivån skiljde sig mellan två åldersklasser – lägre för barn mellan 0-12 år och högre för barn mellan 13-19 år.

LÄS OCKSÅ >>> Komplext pussel att matcha barn med rätt familjehem

Sett till just arvodesnivån rekommenderar SKR en höjning av grundarvodet på 2991 kronor jämfört med 2020 års nivå. Det skulle innebära en ny grundnivå på 11 237 kronor (8246 kronor för 2020).

SKR har också förtydligat vad kommunerna ska uppmärksamma i förhållande till olika förmåner i socialförsäkringen. Det gäller både vid placering i familjehem och när insatsen familjehem ges med stöd av LSS.

LÄS OCKSÅ >>> Familjen Johansson matchades rätt – till sist

LÄS OCKSÅ >>> Vårdnadsöverflyttning – en väg till trygghet för utsatta barn

Läs mer

C-uppsatser
22 maj 2024

Hur påverkar socionomutbildningen studenters psykiska hälsa?

Nelly Erdenback och Cornelia Sundelin har undersökt hur socionomstu...

Tema
22 maj 2024

Panelen: Det har vi lärt oss efter hackerattacken

Påverkan, konsekvenser och lärdomar. Fyra personer med särskild erf...

Tema
20 maj 2024

Hackerattacken ett dråpslag för socialtjänsten i Vellinge

Verksamhetschefen: "Det skulle visa sig vara en situation vi a...

Läs även

Nyheter
8 maj 2024

Regeringens utredare föreslår ny myndighet mot ungdomskriminalitet

Har redan mött kritik från flera håll. "Minskar det kommunala ...

Nyheter
24 apr 2024

Flera stora satsningar i gång för att stärka familjehemsvården

Bristen på familjehem är fortsatt stor i landet, med många barn som...

Nyheter
12 apr 2024

Nu ska samhällets förmåga att förebygga suicid stärkas

Socialminister: "Det suicidpreventiva arbetet har varit efters...

Nyheter
3 apr 2024

Fler verktyg till IVO i arbetet med att granska socialtjänsten

Sanktionsavgifter, förbud mot olovliga verksamheter och nya bestämm...

Nyheter
25 mar 2024

Hela socionomutbildningen ska ses över

Examensmål och möjligheterna till att specialisera sig ska ses över.

Nyheter
5 feb 2024

Tidöpartierna lägger ner Sis: "Det är dags att stänga ett kapitel"

”Den myndighet vi i dag känner som Sis ska reformeras i grunden”, s...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.