Tommy Johansson

Reporter

6 okt 2022

Gettyimages

Foto

6 okt 2022

6 okt 2022

SKR vill förenkla rekrytering av familjehem – uppmanar till höjd ersättning

Det måste bli enklare för kommuner att rekrytera lämpliga familjehem. Det menar Sveriges kommuner och regioner (SKR) som nu presenterar nya rekommendationer om villkor och ersättning till familjehem.

Tommy Johansson

Reporter

6 okt 2022

Gettyimages

Foto

6 okt 2022

6 okt 2022

Det var i början av sommaren som SKR:s förbundsstyrelse beslutade om nya rekommendationer till kommuner om ersättningar och villkor vid familjehemsvård. Beslutet har nu, i början av oktober, presenterats på SKR:s sajt.

Rekommendationerna är generella, precis som tidigare, och är att betrakta som stöd när en kommun tar fram sina lokala riktlinjer.

SKR rekommenderar bland annat att arvodet ska vara detsamma för alla mellan 0-19 år, tillskillnad från tidigare då  arvodesnivån skiljde sig mellan två åldersklasser – lägre för barn mellan 0-12 år och högre för barn mellan 13-19 år.

LÄS OCKSÅ >>> Komplext pussel att matcha barn med rätt familjehem

Sett till just arvodesnivån rekommenderar SKR en höjning av grundarvodet på 2991 kronor jämfört med 2020 års nivå. Det skulle innebära en ny grundnivå på 11 237 kronor (8246 kronor för 2020).

SKR har också förtydligat vad kommunerna ska uppmärksamma i förhållande till olika förmåner i socialförsäkringen. Det gäller både vid placering i familjehem och när insatsen familjehem ges med stöd av LSS.

LÄS OCKSÅ >>> Familjen Johansson matchades rätt – till sist

LÄS OCKSÅ >>> Vårdnadsöverflyttning – en väg till trygghet för utsatta barn

Läs mer

Kriminalitet
14 okt 2020

Så får kriminella hjälp till ett nytt liv

Sprängladdningar i bostadsområden och dödsskjutningar på öppen gata...

Tema
28 nov 2022

Bostads först – men bara för några få: ”Vi är sämst i klassen”

Trots att programmet funnits i Sverige i 12 år och forskning pekar ...

C-uppsatser
25 nov 2022

Hurra för Tova och Maya – vinnare av Socionomens C-uppsatstävling 2022

Tova Gustafsson och Maya Skogsrund från Uppsala universitet har vun...

Läs även

Nyheter
14 nov 2022

Marie Fredrikssons garderob auktioneras ut till välgörande ändamål

Nu under hösten auktioneras delar av Marie Fredrikssons garderob ut...

Nyheter
10 nov 2022

Försörjningsstödet fastställt för 2023 – regeringen höjer med flera procent

Regeringen har fattat beslut om vilken nivå försörjningsstödet för ...

Nyheter
31 okt 2022

Hot och våld vanligaste orsaken till allvarliga arbetsplatsolyckor inom socialt arbete

Att bli hotad eller misshandlad på sin arbetsplats är vanligt inom ...

Nyheter
18 okt 2022

Ministrarna som blir ansvariga för det sociala arbetet – så ser deras bakgrund ut

Statsminister Ulf Kristersson har offentliggjort sin nya regering. ...

Nyheter
17 okt 2022

Stadsmissionen larmar om utsatt och osynlig grupp i ny rapport

En stor grupp av de mest utsatta i samhället förbises och får inget...

Nyheter
13 okt 2022

Göteborg ställer om inom äldreomsorgen – biståndshandläggare blir socialsekreterare

I Göteborg pågår just nu ett samarbete mellan kommun och universite...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.