Åsa Furén-Thulin. Foto: SKR

Carin Crona Fock

Reporter

21 sep 2023

21 sep 2023

SKR om pengarna till socialtjänsten: ”Möjliggör ett mer stimulerande arbete”

Åsa Furén-Thulin. Foto: SKR

Varje kommun behöver göra en analys för att se vad som behöver förändras just där. Det säger Åsa Furén-Thulin på SKR som välkomnar de miljarder som regeringen nu lägger på bemanning och höjd kompetens inom socialtjänsten. ”Kommunerna kan lära sig av varandra”, säger hon.

Carin Crona Fock

Reporter

21 sep 2023

21 sep 2023

Förra veckan meddelade regeringen att man miljardsatsar på socialtjänsten och redan nästa år ska en ny socialtjänstlag presenteras. Men för att reformen ska vara möjlig läggs miljarder de kommande åren på bemanning och höjd kompetens. Under första året 2024 lägger regeringen 200 miljoner kronor, andra året 2025 1,2 miljarder och sedan 2,2 miljarder årligen mellan 2026 och 2028.

–  Vi välkomnar att de här pengarna läggs på socialtjänsten, och att det finns en långsiktighet i regeringens beslut. Det är precis vad som behövs eftersom vi står inför stora utmaningar och omställningar, säger Åsa Furén-Thulin, chef för socialtjänstsektionen vid Sveriges kommuner och regioner (SKR).

LÄS OCKSÅ >>> Regeringen meddelar om ny socialtjänstlag för 2024 – detta vill man prioritera

Hon pekar på att socialtjänsten har stora utmaningar med kompetensförsörjning, ett ökat antal äldre, bristande tillit, gängkriminalitet och en ihållande desinformationskampanj. Allt detta kräver både tid och pengar.

– Kommunerna står inför ett tufft läge ekonomiskt och med svårigheter att hitta personal. Antalet orosanmälningar om barn som far illa ökar och det handlar om fler komplexa ärenden. Det är förstås en väldigt stor utmaning att samtidigt klara av att ställa om till nya arbetssätt och en annan organisation, och i det arbetet är regeringens satsning välkommen, säger Åsa Furén-Thulin.

Hur ska pengarna användas på bästa sätt?

– Jag tror att man måste göra en analys i den egna kommunen och titta på vad som behöver förändras just där. Vi har olika utmaningar i olika kommuner, men den stora förändringen för alla är att socialtjänsten behöver bli mer tillgänglig för att nå människor i behov av stöd och hjälp innan problemen vuxit sig stora, säger Åsa Furén-Thulin

– Här har vissa kommuner kommit längre än andra och jag tror att pengarna kan vara en viktig hjälp för att bland annat utveckla en gemensam grund för att fånga upp familjer och barn som behöver vår hjälp i ett tidigare skede. Kommunerna kan lära sig av varandra och jobba mer för att göra socialtjänsten mer tillgänglig och för att bygga förtroende och rikta stödet dit det verkligen behövs.

LÄS OCKSÅ >>> Miljardsatsning på socialtjänsten i regeringens höstbudget

För att stödja kommunerna i omställningen tilldelas SKR 20 miljoner kronor per år mellan 2024 och 2028. Åsa Furén-Thulin tror att den summan kommer att räcka.

– SKR har varit tydliga med regeringen att det är bidrag som kommunerna själva styr över som behövs, men att det i vissa fall kan behövas överenskommelser för att ge stöd i ett utvecklingsarbete. Här behövs det både bidrag och en överenskommelse och vi är glada över att vi har fått det.

– Sen ska de medel som ges förvaltas på bästa sätt och det mesta ska självklart gå till kommunerna. Nu väntar förhandlingar med regeringen och då ska fackliga organisationer och socialchefsnätverket själva få berätta vad som är viktigt för dem att satsa på, så jag kan ännu inte säga exakt hur medlen ska användas.

Kan pengarna som tilldelas hjälpa till att möta det ökade gängvåldet?

– Nej, inte i detta skede. De är inte till för att möta den utmaningen utan ska användas för att långsiktigt ställa om socialtjänsten mot mer tidigt förebyggande arbete och mot att bli lättare tillgänglig, vilket på sikt förhoppningsvis ska leda till att bland annat utsatta barn och unga inte lockas in i gängkriminalitet. Till gängvåldet här och nu krävs extra stöttning till särskilt utsatta kommuner.

Åsa Furén-Thulin hoppas också att en omställning till en ny socialtjänstlag, med mer fokus på det förebyggande arbetet på sikt ska frigöra resurser till de som har behov av mer omfattande stöd ska underlätta för socialtjänsten att rekrytera och behålla personal.

– Ja, jag tror att det kommer göra arbetet roligare för de som jobbar inom socialtjänsten och för de som pluggar till socionomer. Det kommer möjliggöra specialisering på ett helt annat sätt, en del kommer att kunna specialisera sig på utredningsarbete och andra på stöd och förebyggande arbete. Vilket är oerhört positivt eftersom det kommer möjliggöra ett mer stimulerande arbete vilket i sin tur lockar fler att arbete i den här branschen.

Läs mer

Ledare
19 apr 2024

"Är maxinkomst lösningen på klimatfrågan?"

Socionomers kunskap behövs i debatten om samhällets utveckling, skr...

Aktuellt
17 apr 2024

Boktips: Motberättelse om den stereotypa bilden av förortens unga

Kriminalitet och våld ställs mot social gemenskap och kreativitet i...

Krönika
17 apr 2024

"Sverige har blivit ett fängelseland i stil med USA"

"Vi måste slå vakt om människovärdet", skriver idéhistori...

Läs även

Nyheter
12 apr 2024

Nu ska samhällets förmåga att förebygga suicid stärkas

Socialminister: "Det suicidpreventiva arbetet har varit efters...

Nyheter
3 apr 2024

Fler verktyg till IVO i arbetet med att granska socialtjänsten

Sanktionsavgifter, förbud mot olovliga verksamheter och nya bestämm...

Nyheter
25 mar 2024

Hela socionomutbildningen ska ses över

Examensmål och möjligheterna till att specialisera sig ska ses över.

Nyheter
5 feb 2024

Tidöpartierna lägger ner Sis: "Det är dags att stänga ett kapitel"

”Den myndighet vi i dag känner som Sis ska reformeras i grunden”, s...

Nyheter
8 dec 2023

Ny satsning hjälper hemlösa barnfamiljer till förstahandskontrakt

Under året har Skåne Stadsmission startat upp initiativet Barns bos...

Nyheter
8 nov 2023

Filmtips: Vem är egentligen ett ”monster”?

Tre personers olika uppfattningar utgör grunden i den japanska film...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.