Tommy Johansson

Reporter

9 okt 2022

9 okt 2022

Psykiatrisk tvångsvård ökar bland flickor – allt fler med svår ätstörning

Nya siffror från Socialstyrelsen visar att allt fler flickor under 18 år vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Ökningen har skett över en femårsperiod där ätstörningar uppges vara en av de diagnosgrupper som ökat mest.

Tommy Johansson

Reporter

9 okt 2022

9 okt 2022

– Vi ser att ökningen av tvångsvårdade unga patienter med svår ätstörning började redan före covid-19-pandemin och den har sedan fortsatt.

Det säger Niklas Långström, medicinsk sakkunnig på Socialstyrelsen, som varit med och sammanställt statistik över utvecklingen när det gäller barn och unga under 18 år som vårdats inom psykiatrisk heldygnsvård under perioden 2017–2021.

– Att fler tvångsvårdas kan tyda på att ätstörningen hunnit bli svår eller livshotande när man kommer till heldygnsvården, fortsätter han.

2017 tvångsvårdades 322 personer under 18 år. Fem år senare har antalet i samma grupp växt till 471 personer – en ökning på 46 procent.

– Psykiatrisk tvångsvård ska undvikas i det längsta. Den får bara användas vid svåra psykiatriska tillstånd och ett oundvikligt behov av heldygnsvård samtidigt med att den unga själv inte samtycker till vård, säger Niklas Långström.

– Det kan handla om anorexisjukdom med livshotande svält, våldsamt eller självskadande beteende eller svår psykossjukdom.

Genom statistiken som har tagits fram hoppas man kunna stärka metoder och arbetssätt inom den barn- och ungdomspsykiatriska heldygnsvården och tvångsvården.

Läs mer

Nyheter
29 mar 2023

Nytt dataspel ska lära barn om sina rättigheter – tar avstamp från Barnkonventionen

Ett sammanhang där barn får bemöta vuxna och kompisar som har brist...

Debatt
29 mar 2023

Debatt: Det behövs ett nationellt kunskapscentrum för elevhälsa

Tiden för förändring är nu, menar kuratorn Johan Olsson, som med ut...

C-uppsatser
28 mar 2023

C-uppsats om socialarbetares kompetens kring transfrågor

Stina Utter och Josefine Wikström har i sin C-uppsats undersökt soc...

Läs även

Nyheter
29 mar 2023

Nytt dataspel ska lära barn om sina rättigheter – tar avstamp från Barnkonventionen

Ett sammanhang där barn får bemöta vuxna och kompisar som har brist...

Nyheter
15 mar 2023

Nationellt centrum för kvinnofrid tar uppmärksammad LSS-fråga vidare

Att FREDA-kortfrågor och AKK används i låg utsträckning i möte med ...

Nyheter
10 mar 2023

Nytt lagförslag från regeringen – så vill man stärka skyddet för socialsekreterare

Regeringen har lagt fram ett nytt lagförslag om att stärka det stra...

Nyheter
24 feb 2023

Duon bakom Ångestpodden till riksdagen efter uppmärksammat initiativ

Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg som driver Ångestpodden tillsam...

Nyheter
23 feb 2023

Ny podd från SOS Barnbyar belyser brister i stöd till utsatt grupp

För att uppmärksamma svårigheterna som många unga möter när de lämn...

Nyheter
13 feb 2023

Stadsmissionen kräver åtgärder från regeringen för att motverka hemlöshet

Rapporten ”Hemlös 2023”, som nyligen presenterades av Sveriges Stad...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.