Elever provar Barnrättsspelet. Foto: Pressbild/My Human Rights

Tommy Johansson

Reporter

29 mar 2023

29 mar 2023

Nytt dataspel ska lära barn om deras rättigheter – tar avstamp från Barnkonventionen

Elever provar Barnrättsspelet. Foto: Pressbild/My Human Rights

Ett tryggt sammanhang där barn får träna sig i att bemöta vuxna och kompisar som har bristande kunskaper i barns rättigheter. Det är upplägget i Barnrättsspelet, en ny satsning med Barnkonventionen som grund.

Tommy Johansson

Reporter

29 mar 2023

29 mar 2023

Föreningen My Human Rights lanserar nu Barnrättsspelet, ett spel på nätet som syftar till att lära barn om sina grundläggande rättigheter. Spelet bygger på artiklarna i FN:s Barnkonvention och har utvecklats i samråd med barn och lärare.

– En insikt från testarna är att barn verkligen tycker att rättigheter är viktigt och att de via spelet får en större kunskap om vilka rättigheter de faktiskt har, säger Ragna Wallmark, styrelseledamot i My Human Rights och tidigare chef på SVT och UR.

I spelet, som är gratis, får barnen använda sig av artiklarna i Barnkonventionen i ett antal olika vardagssituationer. De får hantera obetänksamma lärare och politiker, okunniga föräldrar och även kompisar.

Spelet är finansierat av Allmänna Arvsfonden och är framförallt tänkt att användas i undervisningssyfte på mellanstadiet. Det finns också en tanke om att spelet ska kunna användas av fritids- och idrottsledare, barnrättsstrateger och andra vuxna som möter barn i åldrarna 10-13 år i sitt arbete.

– Vår ambition med spelet är att barnen ska få kunskap och förstå vad artiklarna betyder i och för deras egna liv. Att känna till sina grundläggande mänskliga rättigheter ger en känsla av att man är värd att tas på allvar, säger Ragna Wallmark, som också har en bakgrund som styrelseledamot för Bris.

Läs mer

Tema
20 maj 2024

Hackerattacken ett dråpslag för socialtjänsten i Vellinge

Verksamhetschefen: "Det skulle visa sig vara en situation vi a...

Aktuellt
17 maj 2024

”Skickar du polisen på mig kommer det säga poff”

Socialsekreteraren Anna Nordin blev dödshotad mitt under pågående s...

C-uppsatser
15 maj 2024

Kuratorer om komplexiteten att bemöta våldsutsatthet

Studenterna Moa Boström och Amanda Löfstrand har undersökt hur kura...

Läs även

Nyheter
8 maj 2024

Regeringens utredare föreslår ny myndighet mot ungdomskriminalitet

Har redan mött kritik från flera håll. "Minskar det kommunala ...

Nyheter
24 apr 2024

Flera stora satsningar i gång för att stärka familjehemsvården

Bristen på familjehem är fortsatt stor i landet, med många barn som...

Nyheter
12 apr 2024

Nu ska samhällets förmåga att förebygga suicid stärkas

Socialminister: "Det suicidpreventiva arbetet har varit efters...

Nyheter
3 apr 2024

Fler verktyg till IVO i arbetet med att granska socialtjänsten

Sanktionsavgifter, förbud mot olovliga verksamheter och nya bestämm...

Nyheter
25 mar 2024

Hela socionomutbildningen ska ses över

Examensmål och möjligheterna till att specialisera sig ska ses över.

Nyheter
5 feb 2024

Tidöpartierna lägger ner Sis: "Det är dags att stänga ett kapitel"

”Den myndighet vi i dag känner som Sis ska reformeras i grunden”, s...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.