Elever provar Barnrättsspelet. Foto: Pressbild/My Human Rights

Tommy Johansson

Reporter

29 mar 2023

29 mar 2023

Nytt dataspel ska lära barn om deras rättigheter – tar avstamp från Barnkonventionen

Elever provar Barnrättsspelet. Foto: Pressbild/My Human Rights

Ett tryggt sammanhang där barn får träna sig i att bemöta vuxna och kompisar som har bristande kunskaper i barns rättigheter. Det är upplägget i Barnrättsspelet, en ny satsning med Barnkonventionen som grund.

Tommy Johansson

Reporter

29 mar 2023

29 mar 2023

Föreningen My Human Rights lanserar nu Barnrättsspelet, ett spel på nätet som syftar till att lära barn om sina grundläggande rättigheter. Spelet bygger på artiklarna i FN:s Barnkonvention och har utvecklats i samråd med barn och lärare.

– En insikt från testarna är att barn verkligen tycker att rättigheter är viktigt och att de via spelet får en större kunskap om vilka rättigheter de faktiskt har, säger Ragna Wallmark, styrelseledamot i My Human Rights och tidigare chef på SVT och UR.

I spelet, som är gratis, får barnen använda sig av artiklarna i Barnkonventionen i ett antal olika vardagssituationer. De får hantera obetänksamma lärare och politiker, okunniga föräldrar och även kompisar.

Spelet är finansierat av Allmänna Arvsfonden och är framförallt tänkt att användas i undervisningssyfte på mellanstadiet. Det finns också en tanke om att spelet ska kunna användas av fritids- och idrottsledare, barnrättsstrateger och andra vuxna som möter barn i åldrarna 10-13 år i sitt arbete.

– Vår ambition med spelet är att barnen ska få kunskap och förstå vad artiklarna betyder i och för deras egna liv. Att känna till sina grundläggande mänskliga rättigheter ger en känsla av att man är värd att tas på allvar, säger Ragna Wallmark, som också har en bakgrund som styrelseledamot för Bris.

Läs mer

Debatt
29 nov 2023

”Hur ska nya lagen om skyddat boende för barn fungera i praktiken?”

Det har skrivits spaltmeter om den ökade hotbilden mot landets barn...

Tema
28 nov 2023

Djurens rättigheter i våldsamma relationer – vad säger lagstiftningen?

När det är våldsutövaren som står som ägare av husdjuret behövs oft...

Tema
26 nov 2023

Husdjuren viktiga i våldsamma relationer – kan spela livsavgörande roll

Ens enda vän. Ett vittne. Ett påtryckningsmedel. Husdjur spelar en ...

Läs även

Nyheter
8 nov 2023

Filmtips: Vem är egentligen ett ”monster”?

Tre personers olika uppfattningar utgör grunden i den japanska film...

Nyheter
1 nov 2023

Ny riktning i narkotikapolitiken – ska bli mer kunskapsbaserad och förebyggande

När regeringens särskilde utredare Thomas Lindén nu lämnat över slu...

Nyheter
1 nov 2023

IVO-granskning visade på omfattande brister på flera LSS-boenden

8 av 9 gruppbostäder för vuxna med funktionsnedsättningar visade br...

Nyheter
25 okt 2023

Ökad risk för suicid när ekonomin inte går ihop

Det finns tydliga kopplingar mellan ekonomisk utsatthet, psykisk oh...

Nyheter
23 okt 2023

Stadsmissionens insatser har ökat för nästan alla utsatta grupper

"Jag blir bekymrad när jag ser köerna", säger Jonas Wihls...

Nyheter
9 okt 2023

Boktips: Utökad verktygslåda för skolkuratorer – inhämtat från KBT

Konkreta tips på verktyg och strategier till skolkuratorer för att ...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.