Sandra Grahn, socialchef på Skåne Stadsmission. Foto: Skåne Stadsmission/Gettyimages

Tommy Johansson

Reporter

8 dec 2023

8 dec 2023

Ny satsning hjälper hemlösa barnfamiljer till förstahandskontrakt

Sandra Grahn, socialchef på Skåne Stadsmission. Foto: Skåne Stadsmission/Gettyimages

Under året har Skåne Stadsmission startat upp initiativet Barns bostad först, en satsning där man tillsammans med fastighetsägare och andra aktörer erbjuder hemlösa barnfamiljer förstahandskontrakt.

Tommy Johansson

Reporter

8 dec 2023

8 dec 2023

Enligt uppgift från Sveriges Stadsmissioner så saknar över 15 000 barn i Sverige en fast bostad. Brist på hyresrätter, långa bostadsköer och höga uthyrnings- och inkomstkrav, i kombination med en låg inkomst, gör att tröskeln blir hög för många barnfamiljer att någonsin lyckas få ett förstahandskontrakt.

För att erbjuda barnfamiljer bättre möjligheter på bostadsmarknaden har Skåne Stadsmission länge verkat för ett samarbete mellan ideella organisationer, fastighetsägare och andra aktörer. Det har nu utmynnat i satsningen Barns Bostad först, en metod som Skåne Stadsmission utvecklat i samarbete med Rädda barnen.

LÄS OCKSÅ >>> Bostad först spelar en central roll i hemlöshetsstrategin

– Idén grundar sig i att barn måste ha ett hem för att kunna bli fungerande samhällsmedborgare. Om man inte har någonstans att bo så blir det svårt att sköta läxor, svårt att ha sociala relationer, ta med vänner hem, ha kalas, säger Sandra Grahn, socialchef på Skåne Stadsmission.

Barns Bostad först startade i våras och handlar i grunden om att motverka strukturell hemlöshet, med ett tydligt fokus på barns fundamentala rättigheter. Just nu är det Malmöområdet som omfattas av satsningen.

Hur har arbetet gått så här långt?

– Det har gått bra. Det vi har sett i flera fall är att när familjen faktiskt får någonstans att bo så löser sig knutarna för alla i familjen. Vi har flera familjer som redan är självförsörjande. När man inte behöver fokusera på att leta bostad så kan man istället fokusera på jobb, säger Sandra Grahn.

LÄS OCKSÅ >>> Helsingborg först i landet med Bostad först – men vägen har varit krokig

I dagsläget deltar sju fastighetsägare i och omkring Malmö i Barns Bostad först och sedan i våras har var och en av dessa kunnat erbjuda en barnfamilj vardera ett förstahandskontrakt. Upplägget är att Skåne Stadsmission ansvarar för rekrytering, urval och matchning av barnfamiljer. De erbjuder också behovsanpassat stöd till familjerna.

– Någon har behövt lite hjälp med hemutrustning, någon har saknat körkort och behövt hjälp vid flytten. Då har vi kunnat gå in och hjälpa till, säger Sandra Grahn.

Fastighetsägarna godkänner från sin sida barnfamiljerna och erbjuder därefter förstahandskontrakt. Vid behov hjälper också Ikea till att möblera lägenheterna.

LÄS OCKSÅ >>> Bostad först-grundaren: ”Vi valde att tro på att de själva kunde bedöma vad de behövde”

Sandra Grahn understryker att Stadsmissionen inte ska ses som en alternativ aktör på bostadsmarknaden. Det är mer fråga om att lyfta ämnet och behovet, förklarar hon.

– Vi ska inte vara en alternativ bostadsförmedling. De här handlar om att vi vill påverka bostadsmarknaden och visa att den här målgruppen också är en intressant hyresgäst. Vi behöver ta hand om barnen om vi vill att det ska gå bra för dem, säger hon.

Om Barns Bostad först går bra i Skåne, kan man då tänka sig att det sprids vidare till andra platser i Sverige där Stadsmissionen har sin verksamhet?

– Vi hoppas det. När Stadsmissionen provar nya saker så brukar det vara en stadsmission som först gör ett försök. Om det faller väl ut så sprider man sedan kunskapen till andra stadsmissioner.

LÄS OCKSÅ >>> Tre kommuner om hur man jobbar med Bostad först: ”Vi sätter inga barn på gatan”

Arbetet kommer också att följas upp löpande. Det görs genom Malmö universitet där Martin Grander, universitetslektor vid institutionen för urbana studier, kommer bedriva följeforskning. Det finansieras delvis av Länstyrelsen Skåne.

– Det är viktigt att vi följer upp metoderna för att se att de faktiskt funkar, både för familjerna och för fastighetsägarna, säger Sandra Grahn.

Läs mer

Krönika
12 jun 2024

"Tänk om jag fått vård på ett hvb-hem där jag fick vara mig själv"

Författaren Lo Torneborg vill se fler behandlingshem som inte är up...

Nyheter
11 jun 2024

Kriminalvården behöver bli bättre på att minska risken för återfall

Riksrevisorn: "De resurser som Kriminalvården lägger på behand...

Tema
10 jun 2024

Är det rätt prioriterat att satsa miljarder på fler fängelseplatser?

Forskaren Hans Grönqvist svarar: "Programmen utvärderas inte p...

Läs även

Nyheter
11 jun 2024

Kriminalvården behöver bli bättre på att minska risken för återfall

Riksrevisorn: "De resurser som Kriminalvården lägger på behand...

Nyheter
3 jun 2024

1 av 4 ändrade beslut efter otillåten påverkan

"Det är skrämmande att se", säger Johanna Morgensterns på...

Nyheter
8 maj 2024

Regeringens utredare föreslår ny myndighet mot ungdomskriminalitet

Har redan mött kritik från flera håll. "Minskar det kommunala ...

Nyheter
24 apr 2024

Flera stora satsningar i gång för att stärka familjehemsvården

Bristen på familjehem är fortsatt stor i landet, med många barn som...

Nyheter
12 apr 2024

Nu ska samhällets förmåga att förebygga suicid stärkas

Socialminister: "Det suicidpreventiva arbetet har varit efters...

Nyheter
3 apr 2024

Fler verktyg till IVO i arbetet med att granska socialtjänsten

Sanktionsavgifter, förbud mot olovliga verksamheter och nya bestämm...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.