Regeringens särskilde utredare Thomas Lindén lämnar över narkotikautredningen till socialminister Jakob Forssmed (KD). Foto: Regeringskansliet

Tommy Johansson

Reporter

1 nov 2023

1 nov 2023

Ny riktning i narkotikapolitiken – ska bli mer kunskapsbaserad och förebyggande

Regeringens särskilde utredare Thomas Lindén lämnar över narkotikautredningen till socialminister Jakob Forssmed (KD). Foto: Regeringskansliet

När regeringens särskilde utredare Thomas Lindén nu lämnat över slutbetänkandet i narkotikautredningen är målen tydliga: Den drogrelaterade dödligheten ska ner med minst 20 procent och narkotikapolitiken ska vila på en mer kunskapsbaserad grund.

Tommy Johansson

Reporter

1 nov 2023

1 nov 2023

Narkotikautredningen, som startade i mars 2022, har beskrivits som den mest omfattande utvärderingen av svensk narkotikapolitik på decennier. Det blev tydligt när regeringens särskilde utredare Thomas Lindén, i slutet av oktober, presenterade utredningens slutbetänkande. Nära 1000 sidor och totalt 64 förslag blev resultatet.

Betänkandet kan summeras med två övergripande mål: Den drogrelaterade dödligheten ska minska med minst 20 procent inom en femårsperiod och svensk narkotikapolitik ska bli mer kunskapsbaserad. Man vill se en fortsatt restriktiv hållning men med ytterligare fokus på skadereducerande och förebyggande insatser.

LÄS OCKSÅ >>> Ris eller ros till svensk narkotikapolitik – nytt forskningsprojekt ska ge svaren

– Det är inte acceptabelt att så många avlider i narkotikaförgiftning och narkotikarelaterade sjukdomar och skador när vi kan göra så mycket för att motverka det, sa Thomas Lindén, som till vardags är avdelningschef på Socialstyrelsen, under pressträffen när utredningen lämnades över till socialminister Jakob Forssmed (KD).

Som ett led i att röra sig mot en mer kunskapsbaserad narkotikapolitik har man i utredningen utgått från narkotikabrukares berättelser, deras erfarenheter och behov.

LÄS OCKSÅ >>> Vård för yngre, böter för äldre – vad är bäst för unga som döms för narkotikabrott

Fakta: Utredningens förslag

  • Anta ett program för att minska dödsfall till följd av narkotika- och läkemedelsförgiftningar samt komplettera regeringens vision med en konkret målsättning om att dödligheten ska ha minskat med minst 20 procent från 2022 års nivå fem år efter införandet av programmet.
  • Uppdra åt Socialstyrelsen att analysera utvecklingen och situationen samt att leda genomförandet av ett nationellt program för att minska antalet dödsfall till följd av narkotika- och läkemedelsförgiftningar.
  • Uppdra åt Socialstyrelsen att utreda hur dödsfallsutredningar inom området kan utformas för att på sikt stärka kunskapen om vilka insatser som bör vidtas för att minska förgiftningsdödsfall till följd av narkotika eller läkemedel.
  • Intensifiera arbetet med att förskriva naloxon till personer som använder narkotika eller har recept på opioidläkemedel.
  • Ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utifrån befintligt kunskapsläge utveckla ett målgruppsanpassat kunskapsstöd samt genomföra utbildningar om kunskapsstödet på regional nivå.
  • Fortsätt den pågående satsningen för ökat föräldrastöd som genomförs av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.
  • Stärk det narkotikaförebyggande arbetet genom att anta ett program för att förebygga narkotikaanvändning hos barn och unga.
  • Ge länsstyrelserna i uppdrag att stödja kommunerna i genomförandet av programmet, samt ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att leda genomförandet.

Detta är ett urval av förslagen. Här kan du ta del av utredningen och samtliga förslag i sin helhet.

Läs mer

C-uppsatser
22 maj 2024

Hur påverkar socionomutbildningen studenters psykiska hälsa?

Nelly Erdenback och Cornelia Sundelin har undersökt hur socionomstu...

Tema
22 maj 2024

Panelen: Det har vi lärt oss efter hackerattacken

Påverkan, konsekvenser och lärdomar. Fyra personer med särskild erf...

Tema
20 maj 2024

Hackerattacken ett dråpslag för socialtjänsten i Vellinge

Verksamhetschefen: "Det skulle visa sig vara en situation vi a...

Läs även

Nyheter
8 maj 2024

Regeringens utredare föreslår ny myndighet mot ungdomskriminalitet

Har redan mött kritik från flera håll. "Minskar det kommunala ...

Nyheter
24 apr 2024

Flera stora satsningar i gång för att stärka familjehemsvården

Bristen på familjehem är fortsatt stor i landet, med många barn som...

Nyheter
12 apr 2024

Nu ska samhällets förmåga att förebygga suicid stärkas

Socialminister: "Det suicidpreventiva arbetet har varit efters...

Nyheter
3 apr 2024

Fler verktyg till IVO i arbetet med att granska socialtjänsten

Sanktionsavgifter, förbud mot olovliga verksamheter och nya bestämm...

Nyheter
25 mar 2024

Hela socionomutbildningen ska ses över

Examensmål och möjligheterna till att specialisera sig ska ses över.

Nyheter
5 feb 2024

Tidöpartierna lägger ner Sis: "Det är dags att stänga ett kapitel"

”Den myndighet vi i dag känner som Sis ska reformeras i grunden”, s...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.