Regeringens särskilde utredare Thomas Lindén lämnar över narkotikautredningen till socialminister Jakob Forssmed (KD). Foto: Regeringskansliet

Tommy Johansson

Reporter

1 nov 2023

1 nov 2023

Ny riktning i narkotikapolitiken – ska bli mer kunskapsbaserad och förebyggande

Regeringens särskilde utredare Thomas Lindén lämnar över narkotikautredningen till socialminister Jakob Forssmed (KD). Foto: Regeringskansliet

När regeringens särskilde utredare Thomas Lindén nu lämnat över slutbetänkandet i narkotikautredningen är målen tydliga: Den drogrelaterade dödligheten ska ner med minst 20 procent och narkotikapolitiken ska vila på en mer kunskapsbaserad grund.

Tommy Johansson

Reporter

1 nov 2023

1 nov 2023

Narkotikautredningen, som startade i mars 2022, har beskrivits som den mest omfattande utvärderingen av svensk narkotikapolitik på decennier. Det blev tydligt när regeringens särskilde utredare Thomas Lindén, i slutet av oktober, presenterade utredningens slutbetänkande. Nära 1000 sidor och totalt 64 förslag blev resultatet.

Betänkandet kan summeras med två övergripande mål: Den drogrelaterade dödligheten ska minska med minst 20 procent inom en femårsperiod och svensk narkotikapolitik ska bli mer kunskapsbaserad. Man vill se en fortsatt restriktiv hållning men med ytterligare fokus på skadereducerande och förebyggande insatser.

LÄS OCKSÅ >>> Ris eller ros till svensk narkotikapolitik – nytt forskningsprojekt ska ge svaren

– Det är inte acceptabelt att så många avlider i narkotikaförgiftning och narkotikarelaterade sjukdomar och skador när vi kan göra så mycket för att motverka det, sa Thomas Lindén, som till vardags är avdelningschef på Socialstyrelsen, under pressträffen när utredningen lämnades över till socialminister Jakob Forssmed (KD).

Som ett led i att röra sig mot en mer kunskapsbaserad narkotikapolitik har man i utredningen utgått från narkotikabrukares berättelser, deras erfarenheter och behov.

LÄS OCKSÅ >>> Vård för yngre, böter för äldre – vad är bäst för unga som döms för narkotikabrott

Fakta: Utredningens förslag

  • Anta ett program för att minska dödsfall till följd av narkotika- och läkemedelsförgiftningar samt komplettera regeringens vision med en konkret målsättning om att dödligheten ska ha minskat med minst 20 procent från 2022 års nivå fem år efter införandet av programmet.
  • Uppdra åt Socialstyrelsen att analysera utvecklingen och situationen samt att leda genomförandet av ett nationellt program för att minska antalet dödsfall till följd av narkotika- och läkemedelsförgiftningar.
  • Uppdra åt Socialstyrelsen att utreda hur dödsfallsutredningar inom området kan utformas för att på sikt stärka kunskapen om vilka insatser som bör vidtas för att minska förgiftningsdödsfall till följd av narkotika eller läkemedel.
  • Intensifiera arbetet med att förskriva naloxon till personer som använder narkotika eller har recept på opioidläkemedel.
  • Ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utifrån befintligt kunskapsläge utveckla ett målgruppsanpassat kunskapsstöd samt genomföra utbildningar om kunskapsstödet på regional nivå.
  • Fortsätt den pågående satsningen för ökat föräldrastöd som genomförs av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.
  • Stärk det narkotikaförebyggande arbetet genom att anta ett program för att förebygga narkotikaanvändning hos barn och unga.
  • Ge länsstyrelserna i uppdrag att stödja kommunerna i genomförandet av programmet, samt ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att leda genomförandet.

Detta är ett urval av förslagen. Här kan du ta del av utredningen och samtliga förslag i sin helhet.

Läs mer

Nyheter
8 dec 2023

Ny satsning hjälper hemlösa barnfamiljer till förstahandskontrakt

Under året har Skåne Stadsmission startat upp initiativet Barns bos...

Socialt arbete
6 dec 2023

Papporna som bryter mönstret i Göteborgs förorter

Männen är själva uppvuxna med traditionella könsroller. Med mammor ...

Tema
6 dec 2023

Panelen: Så agerar vi när det finns husdjur i våldsamma relationer

När det finns husdjur med i bilden i familjer där det förekommer vå...

Läs även

Nyheter
8 dec 2023

Ny satsning hjälper hemlösa barnfamiljer till förstahandskontrakt

Under året har Skåne Stadsmission startat upp initiativet Barns bos...

Nyheter
8 nov 2023

Filmtips: Vem är egentligen ett ”monster”?

Tre personers olika uppfattningar utgör grunden i den japanska film...

Nyheter
1 nov 2023

IVO-granskning visade på omfattande brister på flera LSS-boenden

8 av 9 gruppbostäder för vuxna med funktionsnedsättningar visade br...

Nyheter
25 okt 2023

Ökad risk för suicid när ekonomin inte går ihop

Det finns tydliga kopplingar mellan ekonomisk utsatthet, psykisk oh...

Nyheter
23 okt 2023

Stadsmissionens insatser har ökat för nästan alla utsatta grupper

"Jag blir bekymrad när jag ser köerna", säger Jonas Wihls...

Nyheter
9 okt 2023

Boktips: Utökad verktygslåda för skolkuratorer – inhämtat från KBT

Konkreta tips på verktyg och strategier till skolkuratorer för att ...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.