Tommy Johansson

Reporter

12 apr 2024

Gettyimages

Foto

12 apr 2024

12 apr 2024

Nu ska samhällets förmåga att förebygga suicid stärkas

”Det suicidpreventiva arbetet har varit eftersläpande under många år och behöver därför stärkas särskilt”. Orden kommer från socialminister Jakob Forssmed som meddelar att regeringen nu tillsätter en utredning för att förbättra och utveckla arbetet.

Tommy Johansson

Reporter

12 apr 2024

Gettyimages

Foto

12 apr 2024

12 apr 2024

När Tidöavtalet presenterades 2022 lyfte regeringen, tillsammans med Sverigedemokraterna, att psykisk hälsa och suicidprevention var ett prioriterat område i folkhälsoarbetet. Som ett led i detta tillsätter nu Tidöpartierna en utredning i syfte att förebygga psykisk ohälsa och suicid.

– Det handlar om att psykisk hälsa måste bli en uppgift för hela samhället, det handlar om den bristande tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin, behovet av bättre vård för personer med samsjuklighet, stigma, diskriminering, behovet för att fortsätta arbeta för att patienter, brukare och anhöriga ska få vara delaktiga på riktigt, säger socialminister Jakob Forssmed (KD).

LÄS OCKSÅ >>> Lasse Mattila vill se fler behandlingsalternativ för unga med psykisk ohälsa

Man lyfter särskilt tre punkter som utredningen syftar till att åstadkomma:

  • Att engagera och mobilisera aktörer på olika samhällsnivåer.
  • Att sprida kunskap, framgångsfaktorer och goda exempel på verkningsfulla insatser och effektiva arbetssätt.
  • Att informera om pågående insatser inom området, med särskilt fokus på regeringens och berörda myndigheters arbete.

– Det görs mycket på det här området men det är samtidigt väldigt tydligt att mycket mer behöver göras, och mycket mer är också på gång, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M).

LÄS OCKSÅ >>> Så ser sambanden ut mellan skolresultat och psykisk hälsa

– Varje år dör cirka 1 200 personer i suicid. Det här är en stor tragedi på så många sätt, för individen som inte har fått rätt stöd och hjälp i tid men naturligtvis också för de anhöriga och efterlevande, och för hela samhället i stort, fortsätter hon.

Som nationell samordnare har regeringen utsett Karin Schulz, som bland annat har en bakgrund som generalsekreterare för Mind. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2027.

Läs mer

Tema
20 maj 2024

Hackerattacken ett dråpslag för socialtjänsten i Vellinge

Verksamhetschefen: "Det skulle visa sig vara en situation vi a...

Aktuellt
17 maj 2024

”Skickar du polisen på mig kommer det säga poff”

Socialsekreteraren Anna Nordin blev dödshotad mitt under pågående s...

C-uppsatser
15 maj 2024

Kuratorer om komplexiteten att bemöta våldsutsatthet

Studenterna Moa Boström och Amanda Löfstrand har undersökt hur kura...

Läs även

Nyheter
8 maj 2024

Regeringens utredare föreslår ny myndighet mot ungdomskriminalitet

Har redan mött kritik från flera håll. "Minskar det kommunala ...

Nyheter
24 apr 2024

Flera stora satsningar i gång för att stärka familjehemsvården

Bristen på familjehem är fortsatt stor i landet, med många barn som...

Nyheter
3 apr 2024

Fler verktyg till IVO i arbetet med att granska socialtjänsten

Sanktionsavgifter, förbud mot olovliga verksamheter och nya bestämm...

Nyheter
25 mar 2024

Hela socionomutbildningen ska ses över

Examensmål och möjligheterna till att specialisera sig ska ses över.

Nyheter
5 feb 2024

Tidöpartierna lägger ner Sis: "Det är dags att stänga ett kapitel"

”Den myndighet vi i dag känner som Sis ska reformeras i grunden”, s...

Nyheter
8 dec 2023

Ny satsning hjälper hemlösa barnfamiljer till förstahandskontrakt

Under året har Skåne Stadsmission startat upp initiativet Barns bos...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.