JO Thomas Norling. Foto: Gettyimages/Johanna Hanno

Tommy Johansson

Reporter

14 sep 2023

14 sep 2023

JO inspekterar kritiserade kommuner: ”De har inte haft barnens bästa för ögonen”

JO Thomas Norling. Foto: Gettyimages/Johanna Hanno

Under hösten kommer Justitieombudsmannen, JO, genomföra en serie inspektioner som omfattar flera kommuner. Det rör sig om kommuner vars socialtjänster tidigare har uppmärksammats för allvarliga brister. ”Man har handlagt ärenden utan att barn har kommit till tals”, säger JO Thomas Norling.

Tommy Johansson

Reporter

14 sep 2023

14 sep 2023

Med start i Gislaveds kommun kommer JO inom kort påbörja inspektioner i totalt fyra kommuner, i syfte att granska hur väl socialtjänsterna hanterar de rättssäkerhetsfrågor som finns i ärenden kopplat till barn och unga. Samtliga kommuner har redan tidigare fått kritik från JO.

– Ofta har det ju handlat om att man haft stora problem med att uppfylla de förvaltningsrättsliga krav som ställs. Jag har också noterat att man brustit när det gäller barnperspektivet i ärendena, säger JO Thomas Norling.

– Man har handlagt ärenden utan att barnen har fått komma till tals eller fått den information de behöver för att kunna ta ställning till olika beslut som socialnämnden vill fatta. De har inte haft barnens bästa för ögonen.

Varför har man valt att ringa in just dessa fyra kommuner?

– Det är två saker. Dels handlar det om att det här inte är stora kommuner. I regel kan man säga att JO granskar stora kommuner, där det finns många socialnämnder, fattas många beslut och där det finns en större befolkning. De mindre kommunerna blir väldigt sällan inspekterade av JO, så då har jag valt ut ett antal av dessa mindre kommuner.

– Det andra skälet är att jag tidigare har kritiserat de här kommunerna och då finns det också något att följa upp. Jag vill se om det har blivit bättre och om de har förstått kritiken.

LÄS OCKSÅ >>> Hur kan jag bli bättre på att lyssna på barn?

Saker som Thomas Norling kommer att titta på är om kommunerna har utbildat personalen, sett över sina rutiner, funderat över hur beslut ska utformas, hur man har tänkt kring barnens bästa och hur det redovisas.

Just nu ligger fokus helt på Gislaveds kommun. JO vill inspektera en kommun i taget snarare än flera kommuner på samma gång. Vilka de övriga tre kommunerna är kommer man offentliggöra successivt under hösten, vilket det finns en särskild tanke bakom.

– Om jag berättar redan i augusti vilka det handlar om så kanske jag kommer att få se en annan, anpassad verklighet. Jag vill granska snabbt inpå att jag talar om vilken nämnd det handlar om. Jag vill inte att det ska bli så att man är duktig bara nu i höst men inte sedan, säger Thomas Norling.

Läs mer

C-uppsatser
22 maj 2024

Hur påverkar socionomutbildningen studenters psykiska hälsa?

Nelly Erdenback och Cornelia Sundelin har undersökt hur socionomstu...

Tema
22 maj 2024

Panelen: Det har vi lärt oss efter hackerattacken

Påverkan, konsekvenser och lärdomar. Fyra personer med särskild erf...

Tema
20 maj 2024

Hackerattacken ett dråpslag för socialtjänsten i Vellinge

Verksamhetschefen: "Det skulle visa sig vara en situation vi a...

Läs även

Nyheter
8 maj 2024

Regeringens utredare föreslår ny myndighet mot ungdomskriminalitet

Har redan mött kritik från flera håll. "Minskar det kommunala ...

Nyheter
24 apr 2024

Flera stora satsningar i gång för att stärka familjehemsvården

Bristen på familjehem är fortsatt stor i landet, med många barn som...

Nyheter
12 apr 2024

Nu ska samhällets förmåga att förebygga suicid stärkas

Socialminister: "Det suicidpreventiva arbetet har varit efters...

Nyheter
3 apr 2024

Fler verktyg till IVO i arbetet med att granska socialtjänsten

Sanktionsavgifter, förbud mot olovliga verksamheter och nya bestämm...

Nyheter
25 mar 2024

Hela socionomutbildningen ska ses över

Examensmål och möjligheterna till att specialisera sig ska ses över.

Nyheter
5 feb 2024

Tidöpartierna lägger ner Sis: "Det är dags att stänga ett kapitel"

”Den myndighet vi i dag känner som Sis ska reformeras i grunden”, s...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.