Annika Sjöberg

Reporter

25 mar 2024

25 mar 2024

Hela socionomutbildningen ska ses över

Regeringen har meddelat att innehållet i hela socionomutbildningen ska utredas. Examensmål och möjligheterna till att specialisera sig ska ses över. Uppdraget slutredovisas i december 2024.

Annika Sjöberg

Reporter

25 mar 2024

25 mar 2024

I augusti 2023 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att se över delar av innehållet i socionomutbildningen. Då låg fokus på studenternas kunskaper om ungdomskriminalitet. Uppdraget skulle slutredovisas i slutet på mars men nu utökas utredaren Mikael Tärnfalks uppdrag till att omfatta hela socionomutbildningen.

– För att Sverige ska kunna möta dagens samhällsutmaningar spelar socionomer en stor roll. Deras arbete är bland annat viktigt för att förhindra att barn och unga dras in i kriminalitet, motverka otrygghet i utsatta områden och förebygga mäns våld mot kvinnor. Den senaste översynen av målen för socionomexamen gjordes 2006 och vi anser därför att en helhetsöversyn av socionomutbildningen behövs för att säkerställa att studenterna rustas för att möta dagens behov, säger utbildningsminister Mats Persson i ett pressmeddelande.

LÄS OCKSÅ >>> Utbildning satt under lupp – håller socionomprogrammet måttet?

Utredaren får i uppdrag att ta ställning till om målen i examensbeskrivningen för socionomexamen behöver ändras, och om så är fallet föreslå nya eller ändrade examensmål. Utredaren ska också se över möjligheterna till att specialisera sig inom högskolan i socialt arbete eller motsvarande. Det gäller såväl inom ungdomskriminalitet som andra områden.

Akademikerförbundet SSR välkomnar utredningen och betonar att socionomutbildningen är en generalistutbildning, därför är det omöjligt att göra studenterna helt yrkesklara. I stället vill Akademikerförbundet SSR se specialistutbildningar på flera olika områden.

LÄS OCKSÅ >>> Chefer och yrkesverksamma svarar: Det anser vi om socionomutbildningen

– Vi behöver specialistutbildning för att lösa samhällets stora utmaningar. Dryga två procent av socionomerna har en mastersutbildning i dag, jämfört med 50 procent bland sjuksköterskor. För att säkra kompetensen i socialtjänsten måste vi göra det mer attraktivt att stanna kvar i yrket och specialisera sig, säger Heike Erkers, ordförande i Akademikerförbundet SSR.

Utredningstiden förlängs till den 20 december 2024. Senast den 31 mars 2024 ska utredningen överlämna en redovisning av det arbete som genomförts till och med den 1 mars 2024.

Läs mer

Nyheter
24 apr 2024

Flera stora satsningar i gång för att stärka familjehemsvården

Bristen på familjehem är fortsatt stor i landet, med många barn som...

Tendens
22 apr 2024

Färre vägar till att bli psykoterapeut: "Det här är ett jättebekymmer"

Socionomen går igenom antalet program och inriktningar som lagts ne...

Ny forskning
22 apr 2024

30 män berättar i ny studie om hur de förhåller sig till sina sexköp

"Vissa av männen tyckte att illusionen av intimitet var god no...

Läs även

Nyheter
24 apr 2024

Flera stora satsningar i gång för att stärka familjehemsvården

Bristen på familjehem är fortsatt stor i landet, med många barn som...

Nyheter
12 apr 2024

Nu ska samhällets förmåga att förebygga suicid stärkas

Socialminister: "Det suicidpreventiva arbetet har varit efters...

Nyheter
3 apr 2024

Fler verktyg till IVO i arbetet med att granska socialtjänsten

Sanktionsavgifter, förbud mot olovliga verksamheter och nya bestämm...

Nyheter
5 feb 2024

Tidöpartierna lägger ner Sis: "Det är dags att stänga ett kapitel"

”Den myndighet vi i dag känner som Sis ska reformeras i grunden”, s...

Nyheter
8 dec 2023

Ny satsning hjälper hemlösa barnfamiljer till förstahandskontrakt

Under året har Skåne Stadsmission startat upp initiativet Barns bos...

Nyheter
8 nov 2023

Filmtips: Vem är egentligen ett ”monster”?

Tre personers olika uppfattningar utgör grunden i den japanska film...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.