Tommy Johansson

Reporter

6 jan 2023

Gettyimages

Bild

6 jan 2023

6 jan 2023

Forskning slår fast – nätbehandling mot ilska fungerar

Kan en fyra veckor lång internetbehandling mot ilska ge positiv effekt? Svaret är ja, enligt Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institutet (KI). Resultatet har nåtts genom en behandlingsstudie som KI gjort tillsammans med Örebro universitet.

Tommy Johansson

Reporter

6 jan 2023

Gettyimages

Bild

6 jan 2023

6 jan 2023

Studien kallas för ”ilskestudien”. Den utgörs av en fyra veckor lång behandlingsperiod, riktad till personer med ilska och aggression, där man undersökt behandlingens effektivitet när den är nätbaserad.

– Många personer som har problem med ilska skäms och vi tror att internetformatet passar denna grupp extra bra eftersom de inte behöver vänta i ett mottagningsrum eller sitta öga mot öga med en terapeut och prata om sin ilska, säger Johan Bjureberg, biträdande lektor vid Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institutet och ansvarig forskare för studien.

Ilskestudien är den första att jämföra olika internetförmedlade känsloregleringsstrategier mot ilska. Intresset att få vara med som deltagare var stort, förklarar Johan Bjureberg.

Johan Bjureberg. Foto: Jonas Malmström/Karolinska Institutet

– Det är oftast mycket svårt att rekrytera deltagare till behandlingsstudier. Till ilskestudien gick det däremot rekordsnabbt och vi var tvungna att stänga rekryteringssajten efter några veckor på grund av högt söktryck, säger han.

– Detta tyder på att det finns ett uppdämt behov av psykologisk behandling av ilska.

234 deltagare med ilskeproblem valdes slutligen ut och nätbehandlades genom antingen känslomässig närvaro, kognitiv omtolkning eller en kombination av båda. Genom känslomässig närvaro tränas man i att lägga märke till och acceptera sina känslor och tankar. Genom kognitiv omtolkning tränar man upp sin förmåga att ompröva tankar och hitta alternativa synsätt som inte triggar jobbiga känslor.

LÄS OCKSÅ >>> Så bemöter du unga med hatiska åsikter

Vid slutet av behandlingsperioden var alla behandlingssätt associerade med minskad självrapporterad ilska hos deltagarna.

– Vår förhoppning är nu att uppföljningsstudier stödjer detta fynd och att behandlingen kan erbjudas på bred front inom ordinarie vård, säger Johan Bjureberg.

INTRESSERAD AV ATT TECKNA PRENUMERATION >>> Här finner du all information

Läs mer

Kriminalitet
14 okt 2020

Så får kriminella hjälp till ett nytt liv

Sprängladdningar i bostadsområden och dödsskjutningar på öppen gata...

Debatt
31 jan 2023

Debatt: Stoppa barns tvångsumgänge nu och rädda liv

Barn är de enda brottsoffer i Sverige som av domstol tvingas att fo...

Verktyg
30 jan 2023

Socialstyrelsen: Medling vid brott skulle behöva ses över

Medlare runt om i landet är kritiska till att medling vid brott anv...

Läs även

Nyheter
18 jan 2023

Nationell strategi ska ge barn en uppväxt fri från våld

Varje år dör i genomsnitt tio barn till följd av våld. I dag presen...

Nyheter
12 jan 2023

Regeringen ser över Sis uppdrag efter larm om allvarliga brister på ungdomshem

En rapport från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, visar på all...

Nyheter
10 jan 2023

Ny mottagning ska avdiagnostisera personer med adhd och autism

I början av 2023 öppnar en mottagning i Sverige som ska ta emot per...

Nyheter
4 jan 2023

Har du koll på de nya lagarna för 2023 – detta träder i kraft under året

Snabbare lagföring av brott, satsning på boende för våldsutsatta oc...

Nyheter
3 jan 2023

Tiotusentals barn i Sverige är inte inskrivna på förskolan

Ny statistik från Sveriges kommuner och regioner (SKR) visar att et...

Nyheter
15 dec 2022

Fem nya Matmissionen-butiker ser dagens ljus runt om i landet

I dag finns det åtta Matmissionen-butiker i Sverige. Nu adderas ant...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.