Helén Ängmo överlämnar slutbetänkandet till socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Tommy Johansson

Reporter

3 apr 2024

3 apr 2024

Fler verktyg till IVO i arbetet med att granska socialtjänsten

Helén Ängmo överlämnar slutbetänkandet till socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Sanktionsavgifter, förbud mot olovliga verksamheter och nya bestämmelser om viten. Det är några av de punkter som fanns med när utredningen om en effektivare tillsyn av socialtjänsten och verksamhet enligt LSS lämnades över till regeringen.

Tommy Johansson

Reporter

3 apr 2024

3 apr 2024

Det var under onsdagen som regeringens särskilde utredare Helén Ängmo lämnade över sitt slutbetänkande till socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M). Utredningen, som pågått sedan juni 2022, har syftat till att se över IVO:s förutsättningar att utöva tillsyn över socialtjänsten och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

– Det som har varit viktigast under utredningsarbetet har varit att titta på vad IVO behöver. Det har inte handlat om deras inre arbete utan mer om vad de har för verktyg, och om de verktygen är tillräckliga, säger Helén Ängmo.

– Om man ser till de sammanhang där IVO verkar så handlar det mycket om fusk och missbruk, välfärdsbrottslighet, och ägar- och ledningsprövningar. Då är det väldigt viktigt att man har en tydlig lagstiftning, fortsätter hon.

Ett av de förslag som utredningen lagt fram är att ge IVO möjlighet att ta ut sanktionsavgifter. Det omfattar två avgränsade områden. Det ena handlar om när privata utförare bryter mot villkor i sitt tillstånd att bedriva verksamhet. Det andra om när en verksamhet, oavsett om den är kommunal eller privat, missar att göra en kontroll i belastningsregistret i samband med anställning.

Kostnaderna kan bli omfattande för de som brister. Vid fall om överträdelser av villkor kan en privat huvudman få en sanktionsavgift på upp till en halv miljon kronor. I de fall där det gäller bristande anställningsprocesser landar prislappen på 100 000 kronor per missat registerutdrag.

Andra förslag som utredningen lagt fram är att ge IVO möjlighet att förelägga staten vid vite. Tidigare har man till exempel inte kunnat förelägga Statens institutionsstyrelse (Sis) vid vite, trots rapporteringar om både allvarliga och återkommande brister. Utredningen lyfter också att olovliga verksamheter ska kunna förbjudas. Där har IVO själva efterfrågat kraftfullare åtgärder eftersom man upplever att polisanmälningar tidigare sällan har lett någonstans.

– Det här handlar ju om människor som ofta tillhör samhällets mest utsatta och då är det naturligtvis viktigt att resurser och insatser används på rätt sätt över hela landet, säger Camilla Waltersson Grönvall.

LÄS OCKSÅ >>> Efter larmen om övergrepp på Sis – Veronica från Sistjejer kräver att åtgärder vidtas

Det finns också ett uttalat behov av tillsyn och förbättring när det kommer till just LSS. Så sent som i höstas rapporterade flera medier, inklusive Socionomen, om allvarliga brister på flera LSS-boenden efter en granskning som IVO presenterade. Där framgick det att övervakning, avlyssning och/eller fasthållning förekom på 80 av 90 granskade LSS-boenden i landet.

Vad har regeringen vidtagit för åtgärder sedan dess?

– Dels så har vi en pågående dialog med just IVO för att säkerställa att de får bättre förutsättningar för att kunna göra sina inspektioner. De har lyft ett antal frågor och även gjort en hemställan som bereds i Regeringskansliet när det gäller deras förutsättningar, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Hon fortsätter:

–  Sedan arbetar vi ju brett med funktionshinderpolitiken för att den ska möjliggöra förutsättningar för människor i hela samhället. Där är till exempel förstatligandet av assistansen en viktig utredning som just nu bereds.

Det har pratats om ett nationellt kunskapslyft för LSS och även ett nationellt kompetenscentrum för intellektuell funktionsnedsättning och autism. Finns det några planer på det?

– Vi utesluter ingenting utan vi tittar på en rad olika frågor för att kunna arbeta vidare med de områden där vi ser att det finns brister.

Läs mer

Nyheter
24 apr 2024

Flera stora satsningar i gång för att stärka familjehemsvården

Bristen på familjehem är fortsatt stor i landet, med många barn som...

Tendens
22 apr 2024

Färre vägar till att bli psykoterapeut: "Det här är ett jättebekymmer"

Socionomen går igenom antalet program och inriktningar som lagts ne...

Ny forskning
22 apr 2024

30 män berättar i ny studie om hur de förhåller sig till sina sexköp

"Vissa av männen tyckte att illusionen av intimitet var god no...

Läs även

Nyheter
24 apr 2024

Flera stora satsningar i gång för att stärka familjehemsvården

Bristen på familjehem är fortsatt stor i landet, med många barn som...

Nyheter
12 apr 2024

Nu ska samhällets förmåga att förebygga suicid stärkas

Socialminister: "Det suicidpreventiva arbetet har varit efters...

Nyheter
25 mar 2024

Hela socionomutbildningen ska ses över

Examensmål och möjligheterna till att specialisera sig ska ses över.

Nyheter
5 feb 2024

Tidöpartierna lägger ner Sis: "Det är dags att stänga ett kapitel"

”Den myndighet vi i dag känner som Sis ska reformeras i grunden”, s...

Nyheter
8 dec 2023

Ny satsning hjälper hemlösa barnfamiljer till förstahandskontrakt

Under året har Skåne Stadsmission startat upp initiativet Barns bos...

Nyheter
8 nov 2023

Filmtips: Vem är egentligen ett ”monster”?

Tre personers olika uppfattningar utgör grunden i den japanska film...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.