Lena Engelmark

5 okt, 2020

5 okt, 2020

Nya satsningar på forskning

Forte stärker forskningen om hälsa, arbetsliv och välfärd med 310 miljoner kronor. Pandemin är en väsentlig orsak till satsningen.

Lena Engelmark

5 okt, 2020

5 okt, 2020

Pandemins konsekvenser och hur framtida kriser ska klaras av hör till det som ska studeras.

– För oss är det viktigt att den forskning vi finansierar bidrar till en god samhällsutveckling och kommer till nytta, säger Jonas Björck, Fortes generaldirektör, i ett pressmeddelande.

Läs även

Porträtt
20 jan, 2021

IVO-chefen: ”Det är klart att jag kan bli pers...

Sofia Wallström kommer lite sent och måste gå lite tidigt. Det är b...

Aktuellt
19 jan, 2021

Hunger försvårar jobbsökande

Mat är centralt i Stadsmissionens verksamhet. Innan man kan söka jo...

Socialtjänst – barn och familj
18 jan, 2021

Lagändring kan göra orosanmälningar sökbara

Professor positiv till förslaget: "Att det har kommit in flera anmälningar är relevant information".

Bostad
16 dec, 2020

Bidragstagare blir brickor i bostadspolitiskt spel

En del kommuner river hyreshus för att socialt utsatta inte ska fly...

Socialtjänst – ekonomiskt bistånd
14 dec, 2020

Frågan: Kommer pengarna före jul?

Före jul eller i mellandagarna? Vi har tagit reda på när klienter r...

Arbetsliv
14 dec, 2020

Ungas inträde på arbetsmarknaden fördröjs

Unga som ska ta steget ut i arbetslivet under pandemin får räkna med att det kommer ta längre tid för dem att bli etablerade på arbetsmarknaden.