Psykiatrin i siffror är en årlig kartläggning som omfattar verksamhetsdatadata från samtliga regioner i Sverige. Foto: Getty Image

Socionomen

24 maj 2022

24 maj 2022

Kraftig ökning av besök till BUP under pandemin

Psykiatrin i siffror är en årlig kartläggning som omfattar verksamhetsdatadata från samtliga regioner i Sverige. Foto: Getty Image

Pandemin kan ha påverkat den psykiska hälsan hos barn och unga med ökad oro och färre sociala sammanhang. Det kan vara en av orsakerna till att antalet besök till BUP ökat kraftigt under pandemin.

Socionomen

24 maj 2022

24 maj 2022

Under 2021 genomfördes 160 000 fler besök inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) jämfört med 2017, en ökning med 16 procent. En förhållandevis hög andel i internationell jämförelse, där konsekvenserna av pandemin tros vara  en bidragande orsak, enligt Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Samhällsutvecklingen är även en bidragande orsak.

– Vi har under en längre tid sett en ökning av både barn och vuxna som behöver psykiatrisk vård. Orsakerna är förstås individuella men utvecklingen handlar sannolikt om samhället vi lever i, med de ökande kraven och förväntningarna vi har på oss och de krav vi själva ställer på livet och hur det ska vara, säger Ing-Marie Wieselgren i ett pressmeddelande.

Psykiatrin i siffror är en årlig kartläggning som omfattar verksamhetsdatadata från samtliga regioner i Sverige. Kartläggningen består av tre delar; barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri samt rättspsykiatrisk vård.

Under 2021 var 6,2 procent av alla barn och unga mellan 0 och 17 år i kontakt med BUP, det är en ökning från 5,5 procent 2017 och en förhållandevis hög andel i internationell jämförelse. Det handlar om 17 700 fler barn och unga, en ökning med 14 procent. Inom BUP dominerar flickor i åldersgruppen 13-17 år och pojkar i åldersgruppen 7-12 år.

Kapaciteten inom såväl BUP som vuxenpsykiatrin har ökat kraftigt de senaste åren, men behoven av vård ökar i ännu snabbare takt. Det har lett till att väntetiderna har ökat. 2021 fick 60 procent av alla remitterade barn och unga komma på ett första besök till BUP inom 30 dagar. 69 procent av de med beslut om behandling fick sina behandlingar påbörjade inom 30 dagar. Att vänta på hjälp och stöd är oerhört slitsamt för barn och anhöriga.

– Ett omfattande arbete pågår i alla regioner för att ytterligare öka tillgängligheten inom såväl primärvården som den specialiserade vården. Samtidigt är det avgörande att vi kan vända utvecklingen och stärka den psykiska hälsan bland barn och unga. Det är inget som vården kan klara ensamt utan kräver kraftfulla insatser från alla delar av samhället, säger Ing-Marie Wieselgren.

Läs mer

Kriminalitet
14 okt 2020

Så får kriminella hjälp till ett nytt liv

Sprängladdningar i bostadsområden och dödsskjutningar på öppen gata...

Röster
22 jun 2022

Debatt: De mest utsatta barnen förtjänar det bästa omhändertagandet

Tur ska inte vara en faktor för de mest utsatta barnen. Ändå finns ...

Aktuellt
21 jun 2022

Följ drogtestets väg – från plastmugg till provsvar

Urinprover. Vardag för en del av Socionomens läsare. Men har du någ...

Läs även

Aktuellt
21 jun 2022

Följ drogtestets väg – från plastmugg till provsvar

Urinprover. Vardag för en del av Socionomens läsare. Men har du någ...

Aktuellt
17 jun 2022

Terapilinje för socionomer kan komma att läggas ner

Möjligheten för socionomer att bli psykoterapeuter, med inriktning ...

Aktuellt
15 jun 2022

Yrkesverksamma berättar: Så introducerar vi nyexade på jobbet

Louise Idestål, Karla Ortega och Olga Edmark jobbar alla i ledande ...

Aktuellt
14 jun 2022

Civilministern om social dumpning: ”Det är djupt osolidariskt”

I samtal med Socionomen uttrycker civilminister Ida Karkiainen (S) ...

Aktuellt
13 jun 2022

Social dumpning eller stöd till bostadslösa – det är frågan

Rika storstadskommuner flyttar socialt utsatta till ­fattiga landso...

Aktuellt
13 jun 2022

Introduktion gör skillnad – här är de bästa insatserna för nyanställda

En bra introduktion och stöd att reflektera över yrkesrollen och de...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.