Psykiatrin i siffror är en årlig kartläggning som omfattar verksamhetsdatadata från samtliga regioner i Sverige. Foto: Getty Image

Socionomen

24 maj 2022

24 maj 2022

Kraftig ökning av besök till BUP under pandemin

Psykiatrin i siffror är en årlig kartläggning som omfattar verksamhetsdatadata från samtliga regioner i Sverige. Foto: Getty Image

Pandemin kan ha påverkat den psykiska hälsan hos barn och unga med ökad oro och färre sociala sammanhang. Det kan vara en av orsakerna till att antalet besök till BUP ökat kraftigt under pandemin.

Socionomen

24 maj 2022

24 maj 2022

Under 2021 genomfördes 160 000 fler besök inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) jämfört med 2017, en ökning med 16 procent. En förhållandevis hög andel i internationell jämförelse, där konsekvenserna av pandemin tros vara  en bidragande orsak, enligt Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Samhällsutvecklingen är även en bidragande orsak.

– Vi har under en längre tid sett en ökning av både barn och vuxna som behöver psykiatrisk vård. Orsakerna är förstås individuella men utvecklingen handlar sannolikt om samhället vi lever i, med de ökande kraven och förväntningarna vi har på oss och de krav vi själva ställer på livet och hur det ska vara, säger Ing-Marie Wieselgren i ett pressmeddelande.

Psykiatrin i siffror är en årlig kartläggning som omfattar verksamhetsdatadata från samtliga regioner i Sverige. Kartläggningen består av tre delar; barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri samt rättspsykiatrisk vård.

Under 2021 var 6,2 procent av alla barn och unga mellan 0 och 17 år i kontakt med BUP, det är en ökning från 5,5 procent 2017 och en förhållandevis hög andel i internationell jämförelse. Det handlar om 17 700 fler barn och unga, en ökning med 14 procent. Inom BUP dominerar flickor i åldersgruppen 13-17 år och pojkar i åldersgruppen 7-12 år.

Kapaciteten inom såväl BUP som vuxenpsykiatrin har ökat kraftigt de senaste åren, men behoven av vård ökar i ännu snabbare takt. Det har lett till att väntetiderna har ökat. 2021 fick 60 procent av alla remitterade barn och unga komma på ett första besök till BUP inom 30 dagar. 69 procent av de med beslut om behandling fick sina behandlingar påbörjade inom 30 dagar. Att vänta på hjälp och stöd är oerhört slitsamt för barn och anhöriga.

– Ett omfattande arbete pågår i alla regioner för att ytterligare öka tillgängligheten inom såväl primärvården som den specialiserade vården. Samtidigt är det avgörande att vi kan vända utvecklingen och stärka den psykiska hälsan bland barn och unga. Det är inget som vården kan klara ensamt utan kräver kraftfulla insatser från alla delar av samhället, säger Ing-Marie Wieselgren.

Läs mer

Nyheter
24 apr 2024

Flera stora satsningar i gång för att stärka familjehemsvården

Bristen på familjehem är fortsatt stor i landet, med många barn som...

Tendens
22 apr 2024

Färre vägar till att bli psykoterapeut: "Det här är ett jättebekymmer"

Socionomen går igenom antalet program och inriktningar som lagts ne...

Ny forskning
22 apr 2024

30 män berättar i ny studie om hur de förhåller sig till sina sexköp

"Vissa av männen tyckte att illusionen av intimitet var god no...

Läs även

Aktuellt
17 apr 2024

Boktips: Motberättelse om den stereotypa bilden av förortens unga

Kriminalitet och våld ställs mot social gemenskap och kreativitet i...

Aktuellt
4 apr 2024

Filmtips: Afrikanskt Oscars-bidrag om gripande släkthistoria

Fundamentalism, sargade minnen och moderskap utgör teman i Kaouther...

Aktuellt
26 mar 2024

"Man tvingas tänka tanken att jag kanske måste lämna mina barn"

Ullakarin Nyberg har jobbat nära döden i flera decennier. I sin nya...

Aktuellt
18 mar 2024

Fejk går hem i gängkriminella influerares sociala flöden

"Den verklighet man prånglar ut är kanske inte alltid med verk...

Aktuellt
13 mar 2024

Serietecknandet blev ett sätt för Mark att bearbeta känslor och tankar

Mark Singleton är serietecknaren från Göteborg som under våren komm...

Aktuellt
19 feb 2024

Filmtips: Stanley Kubrick-inspirerat drama om jakten på en framtid

Tre nya aktuella filmtips för alla som jobbar inom socialt arbete.

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.