Fältarbetare pekas ut som en synlig och effektiv åtgärd mot gängkriminalitet. Samtidigt saknas en samlad bild över fältarbetets organisering.

Socionomen

21 feb 2022

21 feb 2022

Fältarbetarnas behov identifierade i stor kartläggning

Fältarbetare pekas ut som en synlig och effektiv åtgärd mot gängkriminalitet. Samtidigt saknas en samlad bild över fältarbetets organisering.

Fältarbetare är en effektiv åtgärd för att tidigt fånga upp barn och unga som lever i utsatthet eller är i riskzonen att hamna i gängkriminalitet. Nu har fältarbetarnas behov kartlagts.

Socionomen

21 feb 2022

21 feb 2022

Tydligare rutiner och arbetsbeskrivningar. Ökad kunskap om hur sociala medier får användas i fältarbetet. Rutiner för att säkerställa att fältarbetare har god kännedom om socialtjänstens regelverk och tillämpning i fältarbetet. Det är några av alla behov som identifierats i den första stora kartläggningen av kommunernas fältverksamhet.

Ungefär 60 procent av landets kommuner hade minst en fältverksamhet i juni 2021, enligt Socialstyrelsens första stora kartläggning Socialt fältarbete med barn och unga. Kartläggning syftar till att sammanställa kunskap om omfattning, organisation och arbetssätt i socialt fältarbete där barn och unga är målgrupp, och i förlängningen är syftet ökad kunskap inom området.

I dag saknas en samlad bild på nationell nivå över fältarbetets organisering. Samtidigt pekas fältarbetare ut som en synlig och effektiv åtgärd mot gängkriminalitet.

Socialnämndens ansvar att arbeta uppsökande och förebyggande mot barn och unga är tydliggjort på flera ställen i socialtjänstlagen. Hur det uppsökande och förebyggande arbetet ska utformas och utföras i praktiken finns däremot inte reglerat i lagtexten. Det innebär att kommuner kan organisera, planera och genomföra arbetet på många olika sätt. Fältarbete är ett av flera sätt att arbeta uppsökande och förebyggande enligt socialtjänstlagen.

I arbetet med att identifiera vilka barn och unga som är i riskzonen att hamna i en ogynnsam utveckling, möter fältarbetarna allt från vanliga tonårsbekymmer till våld i nära relationer och kriminalitet.

En av flera stora utmaningar är svårigheten att nå vissa grupper av barn och unga. Många rör sig inte på de arenor där fältarbetare verkar. Grupper som nämns är barn och unga i kriminalitet, och/eller med missbruksproblem, barn och unga som lever i hederskontext, samt unga i familjer med hög socioekonomisk standard.

FAKTA OM KARTLÄGGNINGEN

I Socialstyrelsens kartläggning används benämningen fältarbetare för kommunalt anställda vars uttalade och huvudsakliga arbetsuppgift är att bedriva socialt fältarbete med barn och unga enligt socialtjänstlagen. Det finns flera andra benämningar på dem som arbetar i fältverksamheter, exempelvis fältsekreterare, fältassistenter och ungdomscoacher.

Kartläggningen bygger på intervjuer med fältarbetare i ett antal kommuner samt en enkät till landets samtliga kommuner. I enkäten frågade Socialstyrelsen om fältverksamheter som fanns i juni 2021. Svarsfrekvensen var 79 procent.

Källa: Socialstyrelsen

 

 

Läs mer

Tema
20 maj 2024

Hackerattacken ett dråpslag för socialtjänsten i Vellinge

Verksamhetschefen: "Det skulle visa sig vara en situation vi a...

Aktuellt
17 maj 2024

”Skickar du polisen på mig kommer det säga poff”

Socialsekreteraren Anna Nordin blev dödshotad mitt under pågående s...

C-uppsatser
15 maj 2024

Kuratorer om komplexiteten att bemöta våldsutsatthet

Studenterna Moa Boström och Amanda Löfstrand har undersökt hur kura...

Läs även

Aktuellt
17 maj 2024

”Skickar du polisen på mig kommer det säga poff”

Socialsekreteraren Anna Nordin blev dödshotad mitt under pågående s...

Aktuellt
17 apr 2024

Boktips: Motberättelse om den stereotypa bilden av förortens unga

Kriminalitet och våld ställs mot social gemenskap och kreativitet i...

Aktuellt
4 apr 2024

Filmtips: Afrikanskt Oscars-bidrag om gripande släkthistoria

Fundamentalism, sargade minnen och moderskap utgör teman i Kaouther...

Aktuellt
26 mar 2024

"Man tvingas tänka tanken att jag kanske måste lämna mina barn"

Ullakarin Nyberg har jobbat nära döden i flera decennier. I sin nya...

Aktuellt
18 mar 2024

Fejk går hem i gängkriminella influerares sociala flöden

"Den verklighet man prånglar ut är kanske inte alltid med verk...

Aktuellt
13 mar 2024

Serietecknandet blev ett sätt för Mark att bearbeta känslor och tankar

Mark Singleton är serietecknaren från Göteborg som under våren komm...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.