Fältarbetare pekas ut som en synlig och effektiv åtgärd mot gängkriminalitet. Samtidigt saknas en samlad bild över fältarbetets organisering.

Socionomen

21 feb 2022

21 feb 2022

Fältarbetarnas behov identifierade i stor kartläggning

Fältarbetare pekas ut som en synlig och effektiv åtgärd mot gängkriminalitet. Samtidigt saknas en samlad bild över fältarbetets organisering.

Fältarbetare är en effektiv åtgärd för att tidigt fånga upp barn och unga som lever i utsatthet eller är i riskzonen att hamna i gängkriminalitet. Nu har fältarbetarnas behov kartlagts.

Socionomen

21 feb 2022

21 feb 2022

Tydligare rutiner och arbetsbeskrivningar. Ökad kunskap om hur sociala medier får användas i fältarbetet. Rutiner för att säkerställa att fältarbetare har god kännedom om socialtjänstens regelverk och tillämpning i fältarbetet. Det är några av alla behov som identifierats i den första stora kartläggningen av kommunernas fältverksamhet.

Ungefär 60 procent av landets kommuner hade minst en fältverksamhet i juni 2021, enligt Socialstyrelsens första stora kartläggning Socialt fältarbete med barn och unga. Kartläggning syftar till att sammanställa kunskap om omfattning, organisation och arbetssätt i socialt fältarbete där barn och unga är målgrupp, och i förlängningen är syftet ökad kunskap inom området.

I dag saknas en samlad bild på nationell nivå över fältarbetets organisering. Samtidigt pekas fältarbetare ut som en synlig och effektiv åtgärd mot gängkriminalitet.

Socialnämndens ansvar att arbeta uppsökande och förebyggande mot barn och unga är tydliggjort på flera ställen i socialtjänstlagen. Hur det uppsökande och förebyggande arbetet ska utformas och utföras i praktiken finns däremot inte reglerat i lagtexten. Det innebär att kommuner kan organisera, planera och genomföra arbetet på många olika sätt. Fältarbete är ett av flera sätt att arbeta uppsökande och förebyggande enligt socialtjänstlagen.

I arbetet med att identifiera vilka barn och unga som är i riskzonen att hamna i en ogynnsam utveckling, möter fältarbetarna allt från vanliga tonårsbekymmer till våld i nära relationer och kriminalitet.

En av flera stora utmaningar är svårigheten att nå vissa grupper av barn och unga. Många rör sig inte på de arenor där fältarbetare verkar. Grupper som nämns är barn och unga i kriminalitet, och/eller med missbruksproblem, barn och unga som lever i hederskontext, samt unga i familjer med hög socioekonomisk standard.

FAKTA OM KARTLÄGGNINGEN

I Socialstyrelsens kartläggning används benämningen fältarbetare för kommunalt anställda vars uttalade och huvudsakliga arbetsuppgift är att bedriva socialt fältarbete med barn och unga enligt socialtjänstlagen. Det finns flera andra benämningar på dem som arbetar i fältverksamheter, exempelvis fältsekreterare, fältassistenter och ungdomscoacher.

Kartläggningen bygger på intervjuer med fältarbetare i ett antal kommuner samt en enkät till landets samtliga kommuner. I enkäten frågade Socialstyrelsen om fältverksamheter som fanns i juni 2021. Svarsfrekvensen var 79 procent.

Källa: Socialstyrelsen

 

 

Läs mer

Kriminalitet
14 okt 2020

Så får kriminella hjälp till ett nytt liv

Sprängladdningar i bostadsområden och dödsskjutningar på öppen gata...

#nyexadsocionom
28 jun 2022

Emma om första året som socionom: ”Har verkligen hittat min plats”

Ett helt år har nu passerat sedan Emma Peldán tog klivet ut i arbet...

Krönika
27 jun 2022

Ett tack och farväl till alla läsare

Pia Litzell Berg ser tillbaka på sina elva år som redaktör för Psyk...

Läs även

Aktuellt
21 jun 2022

Följ drogtestets väg – från plastmugg till provsvar

Urinprover. Vardag för en del av Socionomens läsare. Men har du någ...

Aktuellt
17 jun 2022

Terapilinje för socionomer kan komma att läggas ner

Möjligheten för socionomer att bli psykoterapeuter, med inriktning ...

Aktuellt
15 jun 2022

Yrkesverksamma berättar: Så introducerar vi nyexade på jobbet

Louise Idestål, Karla Ortega och Olga Edmark jobbar alla i ledande ...

Aktuellt
14 jun 2022

Civilministern om social dumpning: ”Det är djupt osolidariskt”

I samtal med Socionomen uttrycker civilminister Ida Karkiainen (S) ...

Aktuellt
13 jun 2022

Social dumpning eller stöd till bostadslösa – det är frågan

Rika storstadskommuner flyttar socialt utsatta till ­fattiga landso...

Aktuellt
13 jun 2022

Introduktion gör skillnad – här är de bästa insatserna för nyanställda

En bra introduktion och stöd att reflektera över yrkesrollen och de...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.