Fältarbetare pekas ut som en synlig och effektiv åtgärd mot gängkriminalitet. Samtidigt saknas en samlad bild över fältarbetets organisering.

Socionomen

21 feb 2022

21 feb 2022

Fältarbetarnas behov identifierade i stor kartläggning

Fältarbetare pekas ut som en synlig och effektiv åtgärd mot gängkriminalitet. Samtidigt saknas en samlad bild över fältarbetets organisering.

Fältarbetare är en effektiv åtgärd för att tidigt fånga upp barn och unga som lever i utsatthet eller är i riskzonen att hamna i gängkriminalitet. Nu har fältarbetarnas behov kartlagts.

Socionomen

21 feb 2022

21 feb 2022

Tydligare rutiner och arbetsbeskrivningar. Ökad kunskap om hur sociala medier får användas i fältarbetet. Rutiner för att säkerställa att fältarbetare har god kännedom om socialtjänstens regelverk och tillämpning i fältarbetet. Det är några av alla behov som identifierats i den första stora kartläggningen av kommunernas fältverksamhet.

Ungefär 60 procent av landets kommuner hade minst en fältverksamhet i juni 2021, enligt Socialstyrelsens första stora kartläggning Socialt fältarbete med barn och unga. Kartläggning syftar till att sammanställa kunskap om omfattning, organisation och arbetssätt i socialt fältarbete där barn och unga är målgrupp, och i förlängningen är syftet ökad kunskap inom området.

I dag saknas en samlad bild på nationell nivå över fältarbetets organisering. Samtidigt pekas fältarbetare ut som en synlig och effektiv åtgärd mot gängkriminalitet.

Socialnämndens ansvar att arbeta uppsökande och förebyggande mot barn och unga är tydliggjort på flera ställen i socialtjänstlagen. Hur det uppsökande och förebyggande arbetet ska utformas och utföras i praktiken finns däremot inte reglerat i lagtexten. Det innebär att kommuner kan organisera, planera och genomföra arbetet på många olika sätt. Fältarbete är ett av flera sätt att arbeta uppsökande och förebyggande enligt socialtjänstlagen.

I arbetet med att identifiera vilka barn och unga som är i riskzonen att hamna i en ogynnsam utveckling, möter fältarbetarna allt från vanliga tonårsbekymmer till våld i nära relationer och kriminalitet.

En av flera stora utmaningar är svårigheten att nå vissa grupper av barn och unga. Många rör sig inte på de arenor där fältarbetare verkar. Grupper som nämns är barn och unga i kriminalitet, och/eller med missbruksproblem, barn och unga som lever i hederskontext, samt unga i familjer med hög socioekonomisk standard.

FAKTA OM KARTLÄGGNINGEN

I Socialstyrelsens kartläggning används benämningen fältarbetare för kommunalt anställda vars uttalade och huvudsakliga arbetsuppgift är att bedriva socialt fältarbete med barn och unga enligt socialtjänstlagen. Det finns flera andra benämningar på dem som arbetar i fältverksamheter, exempelvis fältsekreterare, fältassistenter och ungdomscoacher.

Kartläggningen bygger på intervjuer med fältarbetare i ett antal kommuner samt en enkät till landets samtliga kommuner. I enkäten frågade Socialstyrelsen om fältverksamheter som fanns i juni 2021. Svarsfrekvensen var 79 procent.

Källa: Socialstyrelsen

 

 

Läs mer

Kriminalitet
14 okt 2020

Så får kriminella hjälp till ett nytt liv

Sprängladdningar i bostadsområden och dödsskjutningar på öppen gata...

Tema
28 nov 2022

Bostads först – men bara för några få: ”Vi är sämst i klassen”

Trots att programmet funnits i Sverige i 12 år och forskning pekar ...

C-uppsatser
25 nov 2022

Hurra för Tova och Maya – vinnare av Socionomens C-uppsatstävling 2022

Tova Gustafsson och Maya Skogsrund från Uppsala universitet har vun...

Läs även

Aktuellt
24 nov 2022

Fint betyg för Socionomdagarna 2022: ”Angeläget, variationsrikt och roligt”

Positiva tongångar när årets upplaga av Socionomdagarna summeras. S...

Aktuellt
21 nov 2022

Socionomen på plats under Socionomdagarna – detta händer

Det har blivit dags för Socionomdagarna 2022. Förutom att vi på Soc...

Aktuellt
4 nov 2022

Socionomen tipsar – tre starka filmer att ringa in för cineasten

En uppslitande konflikt om det allra värsta, skildrat från två pers...

Aktuellt
16 sep 2022

Historisk odyssé om solidaritet och ny teater på Unga Klara – flera helgtips för socionomer här

För bokmalen – en djupdykning i solidaritetens historia, som blivit...

Aktuellt
7 sep 2022

Flertalet svenska kommuner brister i sitt stöd till unga som lämnar samhällsvård

Det är mer regel än undantag att unga som omhändertagits av samhäll...

Aktuellt
1 sep 2022

Ny rapport lyfter barns röster om gängkriminalitet

I en ny rapport som Bris har presenterat vill man lyfta barn och un...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.