Fältarbetare pekas ut som en synlig och effektiv åtgärd mot gängkriminalitet. Samtidigt saknas en samlad bild över fältarbetets organisering.

Socionomen

21 feb 2022

21 feb 2022

Fältarbetarnas behov identifierade i stor kartläggning

Fältarbetare pekas ut som en synlig och effektiv åtgärd mot gängkriminalitet. Samtidigt saknas en samlad bild över fältarbetets organisering.

Fältarbetare är en effektiv åtgärd för att tidigt fånga upp barn och unga som lever i utsatthet eller är i riskzonen att hamna i gängkriminalitet. Nu har fältarbetarnas behov kartlagts.

Socionomen

21 feb 2022

21 feb 2022

Tydligare rutiner och arbetsbeskrivningar. Ökad kunskap om hur sociala medier får användas i fältarbetet. Rutiner för att säkerställa att fältarbetare har god kännedom om socialtjänstens regelverk och tillämpning i fältarbetet. Det är några av alla behov som identifierats i den första stora kartläggningen av kommunernas fältverksamhet.

Ungefär 60 procent av landets kommuner hade minst en fältverksamhet i juni 2021, enligt Socialstyrelsens första stora kartläggning Socialt fältarbete med barn och unga. Kartläggning syftar till att sammanställa kunskap om omfattning, organisation och arbetssätt i socialt fältarbete där barn och unga är målgrupp, och i förlängningen är syftet ökad kunskap inom området.

I dag saknas en samlad bild på nationell nivå över fältarbetets organisering. Samtidigt pekas fältarbetare ut som en synlig och effektiv åtgärd mot gängkriminalitet.

Socialnämndens ansvar att arbeta uppsökande och förebyggande mot barn och unga är tydliggjort på flera ställen i socialtjänstlagen. Hur det uppsökande och förebyggande arbetet ska utformas och utföras i praktiken finns däremot inte reglerat i lagtexten. Det innebär att kommuner kan organisera, planera och genomföra arbetet på många olika sätt. Fältarbete är ett av flera sätt att arbeta uppsökande och förebyggande enligt socialtjänstlagen.

I arbetet med att identifiera vilka barn och unga som är i riskzonen att hamna i en ogynnsam utveckling, möter fältarbetarna allt från vanliga tonårsbekymmer till våld i nära relationer och kriminalitet.

En av flera stora utmaningar är svårigheten att nå vissa grupper av barn och unga. Många rör sig inte på de arenor där fältarbetare verkar. Grupper som nämns är barn och unga i kriminalitet, och/eller med missbruksproblem, barn och unga som lever i hederskontext, samt unga i familjer med hög socioekonomisk standard.

FAKTA OM KARTLÄGGNINGEN

I Socialstyrelsens kartläggning används benämningen fältarbetare för kommunalt anställda vars uttalade och huvudsakliga arbetsuppgift är att bedriva socialt fältarbete med barn och unga enligt socialtjänstlagen. Det finns flera andra benämningar på dem som arbetar i fältverksamheter, exempelvis fältsekreterare, fältassistenter och ungdomscoacher.

Kartläggningen bygger på intervjuer med fältarbetare i ett antal kommuner samt en enkät till landets samtliga kommuner. I enkäten frågade Socialstyrelsen om fältverksamheter som fanns i juni 2021. Svarsfrekvensen var 79 procent.

Källa: Socialstyrelsen

 

 

Läs mer

Nyheter
27 sep 2023

Filmtips: Tom Holland i stark skildring om psykisk ohälsa – med oväntad twist

Långt ifrån tidigare superhjältefilmer gestaltar Tom Holland New Yo...

Socialt arbete
27 sep 2023

Stora brister i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck

Både kommuner och regioner behöver göra mer för att motverka heders...

Verktyg
26 sep 2023

Experten: Så prioriterar man verksamheten rätt inom socialtjänsten

Hur prioriterar man inom socialtjänsten på ett rättsligt och etiskt...

Läs även

Aktuellt
20 sep 2023

Miljardsatsning på socialtjänsten i regeringens höstbudget

När finansminister Elisabeth Svantesson (M) presenterade budgetprop...

Aktuellt
19 sep 2023

Nicolas Lunabba aktuell med ny personlig bok om att leva nära våldet

"Dagbok från 20-talet". Det är titeln på Nicolas Lunabbas...

Aktuellt
30 aug 2023

Filmtips: Mänsklig historia om omänsklig behandling av frigjordhet på 30-talet

"Detta kan vara höstens bästa nordiska drama". Så skriver...

Aktuellt
29 jun 2023

Krav i Almedalen: Max 300 elever per skolkurator

Inför en näst intill fullsatt sal i Visby diskuterades hur elevhäls...

Aktuellt
29 jun 2023

Hettade till under Socionomens paneldebatt i Almedalen

Desinformationskampanjen mot socialtjänsten ska bemötas av såväl my...

Aktuellt
15 jun 2023

Filmtips: När barnet tvingas bli förälder – finstämt far/dotter-porträtt från Frankrike

Sommaren är här, men som alla vet – ibland regnar det. Då kan det v...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.