Fler verksamheter har förbjudits efter otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder jämfört med tidigare, enligt IVO.

Socionomen

3 mar 2022

3 mar 2022

Allvarliga brister på boenden för barn och unga

Fler verksamheter har förbjudits efter otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder jämfört med tidigare, enligt IVO.

Både socialtjänsten och landets HVB, stödboenden och SiS-hem får skarp kritik av IVO. Bristerna riskerar barn och ungas rätt till trygg och säker omsorg, menar myndigheten.

Socionomen

3 mar 2022

3 mar 2022

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, presenterar idag myndighetens årsrapport ”Vad har IVO sett” för 2021. I årets rapport belyser myndigheten bland annat allvarliga brister på boenden för barn och unga.

LÄS MER >> Debatt: ”HVB-hemmen måste ses över”

IVO skriver att man har hittat brister i cirka 29 procent av verksamheterna inom HVB, stödboenden och SiS-hem. Även på LSS-boenden för barn har man funnit brister i cirka 25 procent av verksamheterna.

Under 2021 har IVO genomfört flera åtgärder i tillsynsarbetet och förbjudit, förelagt och återkallat tillstånd i ett 60-tal fall vilket är fler än någonsin, och en sexdubbling mot 2020 då man fattade beslut i tio ärenden.

Mer än hälften av bristerna rör områden som haft en direkt påverkan på barns trygghet såsom tvångs- och begränsningsåtgärder, säkerhet, bemötande, personalens kompetens och verksamhetens bemanning.

Myndigheten säger att man har fattat dessa beslut på grund av fara för enskildas liv, hälsa eller personliga säkerhet.

– Det handlar om att barn utsätts för våld, droger, sexuella trakasserier eller att boendemiljön utgjort en sanitär olägenhet, i vissa fall ren vanvård, skriver IVO i ett pressmeddelande.

Brister inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård kvarstår också. IVO har återkommande påtalat brister inom socialtjänstens handläggning av barn- och ungdomsvård. Bristerna som finns i hela vårdkedjan rör bland annat handläggning av anmälningar och utredningar, bristande uppföljning av insatser och systematiskt kvalitetsarbete.

IVO:s viktigaste iakttagelser och åtgärder/socialtjänsten

  • Brister inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård kvarstår.
  • Förbättrad rättstillämpning har lett till fler förbud och återkallade tillstånd.
  • Upplysningar från barn och unga ska vara en central del i IVO:s riskbedömning av verksamheter.
  • De flesta barn och unga i olika boendeformer är trygga, men en femtedel upplever otrygghet på HVB och SiS. Flickor är fortsatt mer otrygga än pojkar i alla typer av boenden.
  • IVO har påbörjat en förstärkt tillsyn om barn och unga i tvångsvård.

IVO:s viktigaste iakttagelser och åtgärder/boenden

  • Fler verksamheter har förbjudits efter otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder jämfört med tidigare.
  • Klagomål från allmänheten om tvångs- och begränsningsåtgärder fortsätter att öka.
  • Det finns ofta begränsningar som påverkar de som bor på LSS-boenden för vuxna.
  • Besöksförbud vanligaste begränsningsåtgärden inom särskilda boenden för äldre.

Här kan ni läsa IVO:s rapport: Vad har IVO sett 2021?

Läs mer

Kriminalitet
14 okt 2020

Så får kriminella hjälp till ett nytt liv

Sprängladdningar i bostadsområden och dödsskjutningar på öppen gata...

#nyexadsocionom
28 jun 2022

Emma om första året som socionom: ”Har verkligen hittat min plats”

Ett helt år har nu passerat sedan Emma Peldán tog klivet ut i arbet...

Krönika
27 jun 2022

Ett tack och farväl till alla läsare

Pia Litzell Berg ser tillbaka på sina elva år som redaktör för Psyk...

Läs även

Aktuellt
21 jun 2022

Följ drogtestets väg – från plastmugg till provsvar

Urinprover. Vardag för en del av Socionomens läsare. Men har du någ...

Aktuellt
17 jun 2022

Terapilinje för socionomer kan komma att läggas ner

Möjligheten för socionomer att bli psykoterapeuter, med inriktning ...

Aktuellt
15 jun 2022

Yrkesverksamma berättar: Så introducerar vi nyexade på jobbet

Louise Idestål, Karla Ortega och Olga Edmark jobbar alla i ledande ...

Aktuellt
14 jun 2022

Civilministern om social dumpning: ”Det är djupt osolidariskt”

I samtal med Socionomen uttrycker civilminister Ida Karkiainen (S) ...

Aktuellt
13 jun 2022

Social dumpning eller stöd till bostadslösa – det är frågan

Rika storstadskommuner flyttar socialt utsatta till ­fattiga landso...

Aktuellt
13 jun 2022

Introduktion gör skillnad – här är de bästa insatserna för nyanställda

En bra introduktion och stöd att reflektera över yrkesrollen och de...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.