Fler verksamheter har förbjudits efter otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder jämfört med tidigare, enligt IVO.

Socionomen

3 mar 2022

3 mar 2022

Allvarliga brister på boenden för barn och unga

Fler verksamheter har förbjudits efter otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder jämfört med tidigare, enligt IVO.

Både socialtjänsten och landets HVB, stödboenden och SiS-hem får skarp kritik av IVO. Bristerna riskerar barn och ungas rätt till trygg och säker omsorg, menar myndigheten.

Socionomen

3 mar 2022

3 mar 2022

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, presenterar idag myndighetens årsrapport ”Vad har IVO sett” för 2021. I årets rapport belyser myndigheten bland annat allvarliga brister på boenden för barn och unga.

LÄS MER >> Debatt: ”HVB-hemmen måste ses över”

IVO skriver att man har hittat brister i cirka 29 procent av verksamheterna inom HVB, stödboenden och SiS-hem. Även på LSS-boenden för barn har man funnit brister i cirka 25 procent av verksamheterna.

Under 2021 har IVO genomfört flera åtgärder i tillsynsarbetet och förbjudit, förelagt och återkallat tillstånd i ett 60-tal fall vilket är fler än någonsin, och en sexdubbling mot 2020 då man fattade beslut i tio ärenden.

Mer än hälften av bristerna rör områden som haft en direkt påverkan på barns trygghet såsom tvångs- och begränsningsåtgärder, säkerhet, bemötande, personalens kompetens och verksamhetens bemanning.

Myndigheten säger att man har fattat dessa beslut på grund av fara för enskildas liv, hälsa eller personliga säkerhet.

– Det handlar om att barn utsätts för våld, droger, sexuella trakasserier eller att boendemiljön utgjort en sanitär olägenhet, i vissa fall ren vanvård, skriver IVO i ett pressmeddelande.

Brister inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård kvarstår också. IVO har återkommande påtalat brister inom socialtjänstens handläggning av barn- och ungdomsvård. Bristerna som finns i hela vårdkedjan rör bland annat handläggning av anmälningar och utredningar, bristande uppföljning av insatser och systematiskt kvalitetsarbete.

IVO:s viktigaste iakttagelser och åtgärder/socialtjänsten

  • Brister inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård kvarstår.
  • Förbättrad rättstillämpning har lett till fler förbud och återkallade tillstånd.
  • Upplysningar från barn och unga ska vara en central del i IVO:s riskbedömning av verksamheter.
  • De flesta barn och unga i olika boendeformer är trygga, men en femtedel upplever otrygghet på HVB och SiS. Flickor är fortsatt mer otrygga än pojkar i alla typer av boenden.
  • IVO har påbörjat en förstärkt tillsyn om barn och unga i tvångsvård.

IVO:s viktigaste iakttagelser och åtgärder/boenden

  • Fler verksamheter har förbjudits efter otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder jämfört med tidigare.
  • Klagomål från allmänheten om tvångs- och begränsningsåtgärder fortsätter att öka.
  • Det finns ofta begränsningar som påverkar de som bor på LSS-boenden för vuxna.
  • Besöksförbud vanligaste begränsningsåtgärden inom särskilda boenden för äldre.

Här kan ni läsa IVO:s rapport: Vad har IVO sett 2021?

Läs mer

Nyheter
27 sep 2023

Filmtips: Tom Holland i stark skildring om psykisk ohälsa – med oväntad twist

Långt ifrån tidigare superhjältefilmer gestaltar Tom Holland New Yo...

Socialt arbete
27 sep 2023

Stora brister i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck

Både kommuner och regioner behöver göra mer för att motverka heders...

Verktyg
26 sep 2023

Experten: Så prioriterar man verksamheten rätt inom socialtjänsten

Hur prioriterar man inom socialtjänsten på ett rättsligt och etiskt...

Läs även

Aktuellt
20 sep 2023

Miljardsatsning på socialtjänsten i regeringens höstbudget

När finansminister Elisabeth Svantesson (M) presenterade budgetprop...

Aktuellt
19 sep 2023

Nicolas Lunabba aktuell med ny personlig bok om att leva nära våldet

"Dagbok från 20-talet". Det är titeln på Nicolas Lunabbas...

Aktuellt
30 aug 2023

Filmtips: Mänsklig historia om omänsklig behandling av frigjordhet på 30-talet

"Detta kan vara höstens bästa nordiska drama". Så skriver...

Aktuellt
29 jun 2023

Krav i Almedalen: Max 300 elever per skolkurator

Inför en näst intill fullsatt sal i Visby diskuterades hur elevhäls...

Aktuellt
29 jun 2023

Hettade till under Socionomens paneldebatt i Almedalen

Desinformationskampanjen mot socialtjänsten ska bemötas av såväl my...

Aktuellt
15 jun 2023

Filmtips: När barnet tvingas bli förälder – finstämt far/dotter-porträtt från Frankrike

Sommaren är här, men som alla vet – ibland regnar det. Då kan det v...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.