Fler verksamheter har förbjudits efter otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder jämfört med tidigare, enligt IVO.

Socionomen

3 mar 2022

3 mar 2022

Allvarliga brister på boenden för barn och unga

Fler verksamheter har förbjudits efter otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder jämfört med tidigare, enligt IVO.

Både socialtjänsten och landets HVB, stödboenden och SiS-hem får skarp kritik av IVO. Bristerna riskerar barn och ungas rätt till trygg och säker omsorg, menar myndigheten.

Socionomen

3 mar 2022

3 mar 2022

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, presenterar idag myndighetens årsrapport ”Vad har IVO sett” för 2021. I årets rapport belyser myndigheten bland annat allvarliga brister på boenden för barn och unga.

LÄS MER >> Debatt: ”HVB-hemmen måste ses över”

IVO skriver att man har hittat brister i cirka 29 procent av verksamheterna inom HVB, stödboenden och SiS-hem. Även på LSS-boenden för barn har man funnit brister i cirka 25 procent av verksamheterna.

Under 2021 har IVO genomfört flera åtgärder i tillsynsarbetet och förbjudit, förelagt och återkallat tillstånd i ett 60-tal fall vilket är fler än någonsin, och en sexdubbling mot 2020 då man fattade beslut i tio ärenden.

Mer än hälften av bristerna rör områden som haft en direkt påverkan på barns trygghet såsom tvångs- och begränsningsåtgärder, säkerhet, bemötande, personalens kompetens och verksamhetens bemanning.

Myndigheten säger att man har fattat dessa beslut på grund av fara för enskildas liv, hälsa eller personliga säkerhet.

– Det handlar om att barn utsätts för våld, droger, sexuella trakasserier eller att boendemiljön utgjort en sanitär olägenhet, i vissa fall ren vanvård, skriver IVO i ett pressmeddelande.

Brister inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård kvarstår också. IVO har återkommande påtalat brister inom socialtjänstens handläggning av barn- och ungdomsvård. Bristerna som finns i hela vårdkedjan rör bland annat handläggning av anmälningar och utredningar, bristande uppföljning av insatser och systematiskt kvalitetsarbete.

IVO:s viktigaste iakttagelser och åtgärder/socialtjänsten

  • Brister inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård kvarstår.
  • Förbättrad rättstillämpning har lett till fler förbud och återkallade tillstånd.
  • Upplysningar från barn och unga ska vara en central del i IVO:s riskbedömning av verksamheter.
  • De flesta barn och unga i olika boendeformer är trygga, men en femtedel upplever otrygghet på HVB och SiS. Flickor är fortsatt mer otrygga än pojkar i alla typer av boenden.
  • IVO har påbörjat en förstärkt tillsyn om barn och unga i tvångsvård.

IVO:s viktigaste iakttagelser och åtgärder/boenden

  • Fler verksamheter har förbjudits efter otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder jämfört med tidigare.
  • Klagomål från allmänheten om tvångs- och begränsningsåtgärder fortsätter att öka.
  • Det finns ofta begränsningar som påverkar de som bor på LSS-boenden för vuxna.
  • Besöksförbud vanligaste begränsningsåtgärden inom särskilda boenden för äldre.

Här kan ni läsa IVO:s rapport: Vad har IVO sett 2021?

Läs mer

Nyheter
24 apr 2024

Flera stora satsningar i gång för att stärka familjehemsvården

Bristen på familjehem är fortsatt stor i landet, med många barn som...

Tendens
22 apr 2024

Färre vägar till att bli psykoterapeut: "Det här är ett jättebekymmer"

Socionomen går igenom antalet program och inriktningar som lagts ne...

Ny forskning
22 apr 2024

30 män berättar i ny studie om hur de förhåller sig till sina sexköp

"Vissa av männen tyckte att illusionen av intimitet var god no...

Läs även

Aktuellt
17 apr 2024

Boktips: Motberättelse om den stereotypa bilden av förortens unga

Kriminalitet och våld ställs mot social gemenskap och kreativitet i...

Aktuellt
4 apr 2024

Filmtips: Afrikanskt Oscars-bidrag om gripande släkthistoria

Fundamentalism, sargade minnen och moderskap utgör teman i Kaouther...

Aktuellt
26 mar 2024

"Man tvingas tänka tanken att jag kanske måste lämna mina barn"

Ullakarin Nyberg har jobbat nära döden i flera decennier. I sin nya...

Aktuellt
18 mar 2024

Fejk går hem i gängkriminella influerares sociala flöden

"Den verklighet man prånglar ut är kanske inte alltid med verk...

Aktuellt
13 mar 2024

Serietecknandet blev ett sätt för Mark att bearbeta känslor och tankar

Mark Singleton är serietecknaren från Göteborg som under våren komm...

Aktuellt
19 feb 2024

Filmtips: Stanley Kubrick-inspirerat drama om jakten på en framtid

Tre nya aktuella filmtips för alla som jobbar inom socialt arbete.

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.