Fler verksamheter har förbjudits efter otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder jämfört med tidigare, enligt IVO.

Socionomen

3 mar 2022

3 mar 2022

Allvarliga brister på boenden för barn och unga

Fler verksamheter har förbjudits efter otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder jämfört med tidigare, enligt IVO.

Både socialtjänsten och landets HVB, stödboenden och SiS-hem får skarp kritik av IVO. Bristerna riskerar barn och ungas rätt till trygg och säker omsorg, menar myndigheten.

Socionomen

3 mar 2022

3 mar 2022

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, presenterar idag myndighetens årsrapport ”Vad har IVO sett” för 2021. I årets rapport belyser myndigheten bland annat allvarliga brister på boenden för barn och unga.

LÄS MER >> Debatt: ”HVB-hemmen måste ses över”

IVO skriver att man har hittat brister i cirka 29 procent av verksamheterna inom HVB, stödboenden och SiS-hem. Även på LSS-boenden för barn har man funnit brister i cirka 25 procent av verksamheterna.

Under 2021 har IVO genomfört flera åtgärder i tillsynsarbetet och förbjudit, förelagt och återkallat tillstånd i ett 60-tal fall vilket är fler än någonsin, och en sexdubbling mot 2020 då man fattade beslut i tio ärenden.

Mer än hälften av bristerna rör områden som haft en direkt påverkan på barns trygghet såsom tvångs- och begränsningsåtgärder, säkerhet, bemötande, personalens kompetens och verksamhetens bemanning.

Myndigheten säger att man har fattat dessa beslut på grund av fara för enskildas liv, hälsa eller personliga säkerhet.

– Det handlar om att barn utsätts för våld, droger, sexuella trakasserier eller att boendemiljön utgjort en sanitär olägenhet, i vissa fall ren vanvård, skriver IVO i ett pressmeddelande.

Brister inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård kvarstår också. IVO har återkommande påtalat brister inom socialtjänstens handläggning av barn- och ungdomsvård. Bristerna som finns i hela vårdkedjan rör bland annat handläggning av anmälningar och utredningar, bristande uppföljning av insatser och systematiskt kvalitetsarbete.

IVO:s viktigaste iakttagelser och åtgärder/socialtjänsten

  • Brister inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård kvarstår.
  • Förbättrad rättstillämpning har lett till fler förbud och återkallade tillstånd.
  • Upplysningar från barn och unga ska vara en central del i IVO:s riskbedömning av verksamheter.
  • De flesta barn och unga i olika boendeformer är trygga, men en femtedel upplever otrygghet på HVB och SiS. Flickor är fortsatt mer otrygga än pojkar i alla typer av boenden.
  • IVO har påbörjat en förstärkt tillsyn om barn och unga i tvångsvård.

IVO:s viktigaste iakttagelser och åtgärder/boenden

  • Fler verksamheter har förbjudits efter otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder jämfört med tidigare.
  • Klagomål från allmänheten om tvångs- och begränsningsåtgärder fortsätter att öka.
  • Det finns ofta begränsningar som påverkar de som bor på LSS-boenden för vuxna.
  • Besöksförbud vanligaste begränsningsåtgärden inom särskilda boenden för äldre.

Här kan ni läsa IVO:s rapport: Vad har IVO sett 2021?

Läs mer

Kriminalitet
14 okt 2020

Så får kriminella hjälp till ett nytt liv

Sprängladdningar i bostadsområden och dödsskjutningar på öppen gata...

Tema
28 nov 2022

Bostads först – men bara för några få: ”Vi är sämst i klassen”

Trots att programmet funnits i Sverige i 12 år och forskning pekar ...

C-uppsatser
25 nov 2022

Hurra för Tova och Maya – vinnare av Socionomens C-uppsatstävling 2022

Tova Gustafsson och Maya Skogsrund från Uppsala universitet har vun...

Läs även

Aktuellt
24 nov 2022

Fint betyg för Socionomdagarna 2022: ”Angeläget, variationsrikt och roligt”

Positiva tongångar när årets upplaga av Socionomdagarna summeras. S...

Aktuellt
21 nov 2022

Socionomen på plats under Socionomdagarna – detta händer

Det har blivit dags för Socionomdagarna 2022. Förutom att vi på Soc...

Aktuellt
4 nov 2022

Socionomen tipsar – tre starka filmer att ringa in för cineasten

En uppslitande konflikt om det allra värsta, skildrat från två pers...

Aktuellt
16 sep 2022

Historisk odyssé om solidaritet och ny teater på Unga Klara – flera helgtips för socionomer här

För bokmalen – en djupdykning i solidaritetens historia, som blivit...

Aktuellt
7 sep 2022

Flertalet svenska kommuner brister i sitt stöd till unga som lämnar samhällsvård

Det är mer regel än undantag att unga som omhändertagits av samhäll...

Aktuellt
1 sep 2022

Ny rapport lyfter barns röster om gängkriminalitet

I en ny rapport som Bris har presenterat vill man lyfta barn och un...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.