Fler verksamheter har förbjudits efter otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder jämfört med tidigare, enligt IVO.

Socionomen

3 mar 2022

3 mar 2022

Allvarliga brister på boenden för barn och unga

Fler verksamheter har förbjudits efter otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder jämfört med tidigare, enligt IVO.

Både socialtjänsten och landets HVB, stödboenden och SiS-hem får skarp kritik av IVO. Bristerna riskerar barn och ungas rätt till trygg och säker omsorg, menar myndigheten.

Socionomen

3 mar 2022

3 mar 2022

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, presenterar idag myndighetens årsrapport ”Vad har IVO sett” för 2021. I årets rapport belyser myndigheten bland annat allvarliga brister på boenden för barn och unga.

LÄS MER >> Debatt: ”HVB-hemmen måste ses över”

IVO skriver att man har hittat brister i cirka 29 procent av verksamheterna inom HVB, stödboenden och SiS-hem. Även på LSS-boenden för barn har man funnit brister i cirka 25 procent av verksamheterna.

Under 2021 har IVO genomfört flera åtgärder i tillsynsarbetet och förbjudit, förelagt och återkallat tillstånd i ett 60-tal fall vilket är fler än någonsin, och en sexdubbling mot 2020 då man fattade beslut i tio ärenden.

Mer än hälften av bristerna rör områden som haft en direkt påverkan på barns trygghet såsom tvångs- och begränsningsåtgärder, säkerhet, bemötande, personalens kompetens och verksamhetens bemanning.

Myndigheten säger att man har fattat dessa beslut på grund av fara för enskildas liv, hälsa eller personliga säkerhet.

– Det handlar om att barn utsätts för våld, droger, sexuella trakasserier eller att boendemiljön utgjort en sanitär olägenhet, i vissa fall ren vanvård, skriver IVO i ett pressmeddelande.

Brister inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård kvarstår också. IVO har återkommande påtalat brister inom socialtjänstens handläggning av barn- och ungdomsvård. Bristerna som finns i hela vårdkedjan rör bland annat handläggning av anmälningar och utredningar, bristande uppföljning av insatser och systematiskt kvalitetsarbete.

IVO:s viktigaste iakttagelser och åtgärder/socialtjänsten

  • Brister inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård kvarstår.
  • Förbättrad rättstillämpning har lett till fler förbud och återkallade tillstånd.
  • Upplysningar från barn och unga ska vara en central del i IVO:s riskbedömning av verksamheter.
  • De flesta barn och unga i olika boendeformer är trygga, men en femtedel upplever otrygghet på HVB och SiS. Flickor är fortsatt mer otrygga än pojkar i alla typer av boenden.
  • IVO har påbörjat en förstärkt tillsyn om barn och unga i tvångsvård.

IVO:s viktigaste iakttagelser och åtgärder/boenden

  • Fler verksamheter har förbjudits efter otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder jämfört med tidigare.
  • Klagomål från allmänheten om tvångs- och begränsningsåtgärder fortsätter att öka.
  • Det finns ofta begränsningar som påverkar de som bor på LSS-boenden för vuxna.
  • Besöksförbud vanligaste begränsningsåtgärden inom särskilda boenden för äldre.

Här kan ni läsa IVO:s rapport: Vad har IVO sett 2021?

Läs mer

Nyheter
13 feb 2023

Stadsmissionen kräver åtgärder från regeringen för att motverka hemlöshet

Rapporten ”Hemlös 2023”, som nyligen presenterades av Sveriges Stad...

Tendens
20 mar 2023

Livet i skuggsamhället – ett utanförskap som riskerar att växa: ”Det är svårare nu”

Regeringar och myndigheter har under flera år försökt bekämpa det s...

Ledare
15 mar 2023

Färskt nummer ute av Socionomen – tema trauma och hur det kan gå i arv

Hur kan en generations trauma påverka nästkommande? Det har vi unde...

Nyheter
15 mar 2023

Nationellt centrum för kvinnofrid tar uppmärksammad LSS-fråga vidare

Att FREDA-kortfrågor och AKK används i låg utsträckning i möte med ...

Läs även

Aktuellt
7 mar 2023

Anna Kosztovics som uppfann ordet ”snippa” starkt kritisk mot hovrätten

Nyligen friades en 50-årig man för barnvåldtäkt eftersom hovrätten ...

Aktuellt
3 mar 2023

Författaren Eva Edberg om att växa upp i familjehem: ”Hade behövt såna här böcker”

I höstas kom bilderboken ”Klaras kalasbra”. Det är Eva Edbergs fjär...

Aktuellt
20 jan 2023

Filmtips: Prisad samhällskritisk kriminalthriller om jakten på iransk ”spindelmördare”

En generationsöverskridande historia om relationen mellan en flicka...

Aktuellt
12 jan 2023

6 reportage från året som gått – det här blev mest läst under 2022

2022 bjöd på mycket för Socionomen att bevaka, både inom psykoterap...

Aktuellt
29 dec 2022

Röda dagar 2023 – så maxar du ledigheten

Äntligen! Efter tre så kallade arbetsgivarår på raken blir 2023 bet...

Aktuellt
27 dec 2022

Socionomen bjuder på läsning under julledigheten – tre utvalda artiklar här

För många innebär slutet av december tid för ledighet och vila. Då ...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.