Professor Hans Swärd tackar för sin tid som redaktör för Socionomens Forskningssupplement.

Hans Swärd

Professor vid Lunds universitet

2 mar 2022

2 mar 2022

Krönika: Trettio år med ett forskningssupplement

Professor Hans Swärd tackar för sin tid som redaktör för Socionomens Forskningssupplement.

Forskningssupplementet läggs nu ner i sin nuvarande form och supplementets redaktör Hans Swärd blickar tillbaka.

Hans Swärd

Professor vid Lunds universitet

2 mar 2022

2 mar 2022

Forskningssupplementet har allt sedan 1992 ingått som en egen del i Socionomen vid i regel två tillfällen per år och har levererat originalartiklar. Många av de kunskapsluckor och det kunskapsbehov i socialtjänsten som identifierades 1992 lever kvar i dag. 

Tidskriften Socionomen med sitt forskningssupplement har fått flera prestigefyllda officiella erkännanden och erhållit prestigefulla priser. År 1997 mottog tidskriften Socionomen Förbundet för Forskning i Socialt Arbetes ”FORSA-priset” med motiveringen:

”Socionomen har med engagemang, kreativitet och hårt arbete skapat ett unikt forum för kunskapsförmedling utifrån forskningen, praktiken och utbildningen i socialt arbete. Bevakningen av social kunskapsutveckling och aktuell debatt har förbättrats och utökats under 1990-talet genom forskningssupplement och recensionsavdelning. Tidningen är seriös, variationsrik och når ut till en bred målgrupp inom socialt arbete. Här uppmuntras forskare att publicera sig även för breda målgrupper. Här är det naturligt för socialarbetaren att själv beskriva och ge uttryck för yrkesmässiga reflektioner. Här når forskningsbaserad och praktisk kunskap ut till dem som verkligen behöver den. I den breda läsekretsen återfinns beslutsfattare, personal med utvecklingsansvar inom social service, vård och omsorg, studerande, lärare, forskare med flera. Tidningen har därmed blivit en av de mest framstående länkarna mellan forskning och praktik inom det sociala fältet.”

År 2005 fick Socionomens första chefredaktör Per-Olof Kristenson ta emot Centralförbundet socialt arbetes hederspris för sina insatser och för tidskriftens roll. I prismotiveringen heter det bland annat: 

”För att kunna utveckla ett professionellt område och ett kunskapsfält krävs tidskrifter där idéer och erfarenheter kan presenteras och diskuteras, där forskningsresultat och information om utbildningssatsningar kan spridas och där praktik, forskning och fält kan mötas.

Som grundare och chefredaktör för tidningen Socionomen har Per-Olof Kristenson bidragit till kunskapsutvecklingen av det sociala arbetet. I tidskriften /…/ möts praktiskt socialt arbete med forskning på lika villkor. Socionomens forskningssupplement har kommit att bli en länk mellan forskning och praktik.”

Socionomens nästa chefredaktör Lena Engelmark lät också det praktiska sociala arbetet och forskningen leva vidare. Hon var lyhörd för behovet av att utveckla relationen mellan teori, utbildning och praktik och tilldelades med sina kollegor i slutet av 2021 det prestigefyllda tidskriftspriset, Årets Tidskrift Fackpress av Sveriges Tidskrifter, med följande motivering:

”En riktigt bra tidskrift är inte bara en samling intressanta artiklar och vältagna bilder. En riktigt bra tidskrift tar sina läsare i handen och promenerar tillsammans genom både glädje och djupaste sorg. En riktigt bra tidskrift ger sina läsare kraft i vardagen /…/.”

Bakom varje vetenskaplig artikel som har presenterats i de gånga 50 numren av forskningssupplementet ligger i regel många års forskning och många gånger ett helt yrkeslivs samlade vetande. I faktaresistensens tid finns det skäl att värna det skrivna ordet som bygger på vetenskapliga undersökningsmetoder.

Forskningssupplementet läggs nu ner i sin nuvarande form och tar därför inte emot några vetenskapliga originalartiklar längre. Under min tid som redaktör för forskningssupplementet sedan 2005 har jag fått min energi från alla er forskare som skickat in artiklar, men också från er praktiker och utbildare som haft kloka och intressanta synpunkter. 

Ett stort tack till er alla,

Hans Swärd 

LÄS OCKSÅ >> Chefredaktören om omstöpningen i forskningsmaterialet

Läs mer

Kriminalitet
14 okt 2020

Så får kriminella hjälp till ett nytt liv

Sprängladdningar i bostadsområden och dödsskjutningar på öppen gata...

Aktuellt
28 jun 2022

Förslag på äldreomsorgslag överlämnat till socialministern

Regeringens särskilda utredare, Socialstyrelsens generaldirektör Ol...

#nyexadsocionom
28 jun 2022

Emma om första året som socionom: ”Har verkligen hittat min plats”

Ett helt år har nu passerat sedan Emma Peldán tog klivet ut i arbet...

Läs även

Vetenskapliga artiklar
25 mar 2022

Socialt arbete inom hälso- och sjukvård – ett kunskapsfält i förändring

Hela fem vetenskapliga artiklar ingår i det sista Forskningssupplem...

Vetenskapliga artiklar
25 mar 2022

En analys av avhandlingar skrivna av socionomer under åren 2008–2019

Socialt arbete i hälso- och sjukvård i Sverige – en analys av avhan...

Vetenskapliga artiklar
24 mar 2022

Vetenskaplig essä om sociala ramverk för hälso- och sjukvårdskuratorernas arbete

I denna vetenskapliga essä diskuteras hur sociala bestämningsfaktor...

Vetenskapliga artiklar
9 mar 2022

Forskning om hälso- och sjukvårdskuratorer inom EU

Denna litteraturstudie visar vilken kunskap europeisk forskning om ...

Vetenskapliga artiklar
9 mar 2022

Råd och dåd: Det tidiga kuratorsarbetet i svensk sinnessjukvård

Det tidiga kuratorsarbetet inom sinnessjukvården präglades av ett o...

Vetenskapliga artiklar
9 mar 2022

Sjukhuskuratorers erfarenheter av specialistkuratorer för asylsökande och papperslösa patienter

Sjukhuskuratorer har goda erfarenheter av ett specialistteam med as...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.