Socionomen på plats i Almedalen – anordnar panelsamtal med flera gäster!

I två panelsamtal under Almedalsveckan diskuteras den bristande tilliten till socialtjänsten och psykisk ohälsa bland unga. Socionomen håller i samtalen tillsammans med Akademikern.